Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji fot. Wikipedia

Opóźnienia w budowie 5G: Związek Cyfrowa Polska interweniuje u premiera

Prace nad budową sieci 5G w Polsce utknęły w martwym punkcie. Operatorzy chcieliby budować, ale nie mogą tego robić, ponieważ aukcja częstotliwości wciąż nie została przeprowadzona. Nie wiadomo również, z których dostawców sprzętu będzie można korzystać. Związek Cyfrowa Polska postanowił zainterweniować w tej sprawie u Prezesa Rady Ministrów.

Bloker: projekt nowelizacji ustawy

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, wśród setek projektów ustaw, nad którymi obecnie pracuje Rada Ministrów znajdziemy również Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Gdy wejdziemy na stronę, na której znajdują się informacje o przebiegu prac, szybko zobaczymy, że nie dzieje się tam zbyt wiele. Projekt krąży między kolejnymi instancjami rządu i nic nie wskazuje na to, by komukolwiek zależało na jego szybkim procesowaniu. Na dzień publikacji niniejszego artykułu, opuścił Komitet do Spraw Europejskich i…słuch po nim zaginął. Ostatnia zmiana wprowadzona została 5 marca 2021 roku. Jak na tak istotną kwestię, jak infrastruktura, która może przyczynić się do rozwoju wielu gałęzi gospodarki, to wręcz niespotykane.

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa - postęp prac nad nowelizacją
fot. Rządowe Centrum Legislacji

Nie jesteśmy portalem traktującym o polityce, dlatego nie będziemy roztrząsać tego, dlaczego projekt napotyka na tak silny opór. Wyjaśnimy jedynie, że do momentu, w którym Prezydent złoży swój podpis pod uchwaloną nowelizacją, nie jest możliwe podjęcie jakichkolwiek kroków zmierzających do budowy 5G w Polsce na innych warunkach, niż wykorzystanie już rozdysponowanych częstotliwości i tylko z dostawcami, co do których nie ma wątpliwości, że nie zostaną wykluczeni mocą nowelizowanej ustawy. Przeprowadzenie aukcji częstotliwości w momencie, gdy wciąż istnieje tak wiele niewiadomych, również nie jest możliwe.

Związek Cyfrowa Polska: prosimy o przyspieszenie prac nad projektem

Obecna sytuacja to wielki problem dla wszystkich zainteresowanych budową nowych technologii cyfrowych w Polsce, dlatego Związek Cyfrowa Polska, w osobie prezesa Michała Kanownika napisał list do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Marka Zagórskiego, w którym zwraca uwagę na pilną konieczność intensyfikacji prac:

Wszelkie opóźnienia w tym zakresie wpływają na naszą niekorzyść. Branża upatruje w 5G ogromnych szans na rozwój polskiej gospodarki. Tym bardziej, że sieć ta znajdzie zastosowanie w różnych sektorach. A przecież realne wdrożenie idei przemysłu 4.0, aktywne zaimplemetowanie w polskiej gospodarce sztucznej inteligencji, robotyki i automatyzacji produkcji, inteligentne zarządzanie miastami, rozwój e-usług, w tym ze szczególnym uwzględnieniem e-zdrowia to tylko początek długiej listy zastosowania potencjału sieci 5G.

Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski

Miejmy nadzieję, że w końcu uda się doprowadzić uzgodnienia międzyresortowe do szczęśliwego końca i jak najszybciej będziemy mogli włączyć się do wyścigu o miano lidera 5G w Europie.

Pełna treść komunikatu Związku Cyfrowa Polska dostępna jest na stronie internetowej.