Intel i Accenture pracują, by robotyczne ramiona były tańsze
Image by PIRO4D from Pixabay

Intel i Accenture pracują, by robotyczne ramiona były tańsze

Wykorzystanie sieci neuronowych otwiera nowe możliwości przed naukowcami i inżynierami. Pozwala na realizację pionierskich, innowacyjnych projektów, ale również na udoskonalenie rzeczy, które są z nami od wielu lat. Dzięki pracom firm Intel i Accenture, zrobotyzowane ramiona wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne, pewnego dnia mogą stać się tańsze i bardziej dostępne.

Samodzielność jest bezcenna

Robotyczne ramiona, nad którymi badania prowadzą Intel i Accenture, we współpracy z dużymi ośrodkami medycznymi z Izraela, znajdują zastosowanie w konstrukcji wózków inwalidzkich, użytkowanych przez dzieci z urazami kręgosłupa. Dla nich możliwość operowania robotycznym ramieniem to często jedyna nadzieja na osiągnięcie większej samodzielności.

Mimo że posiadamy już gotowe rozwiązania, nie zdobyły większej popularności. Wszystko za sprawą zaporowych kwot, którym potrzebujące osoby i ich opiekunowie nie są w stanie sprostać. Teraz ma być znacznie taniej.

Intel i Accenture pracują, by robotyczne ramiona były tańsze

Intel i Accenture: sieć neuronowa dla ograniczenia kosztów

Zgodnie z założeniami projektu, nad którym obecnie pracują obydwie korporacje, dotychczas stosowane oprogramowanie i podzespoły sterujące ramieniem zostaną zastąpione przez procesor sieci neuronowych od Intela – Loihi. To właśnie możliwość sterowania siecią neuronową ma sprawić, że opracowanie oprogramowania dla robotycznego ramienia będzie prostsze i znacznie tańsze niż w przypadku dotychczas stosowanych rozwiązań.

Zastosowanie Intel Loihi to nie koniec innowacji. Trwają prace, by do potrzeb zastosowania w robotycznym ramieniu stosować powszechnie dostępne na rynku, niedrogie części. Dzięki temu koszt produkcji tego niezwykle potrzebnego urządzenia spadłby dziesięciokrotnie!

Procesory Intel Loihi
fot. Intel

Technologia przełamuje bariery

Możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć technologicznych to dla osób niepełnosprawnych szansa na uzyskanie większej samodzielności. Wykonywanie czynności, które kiedyś można było zlecić wyłącznie ludzkim opiekunom, dzięki technologii staje się możliwe również dla tych, których ciała na to nie pozwalają.

Jeżeli projekt Intela i Accenture uda się doprowadzić do szczęśliwego zakończenia, będziemy mogli mówić o sporym przełomie. Robotyczne ramię, które obecnie dostępne jest wyłącznie dla wąskiego grona najbardziej zamożnych pacjentów, w przyszłości stanie się osiągalne dla znacznie szerszego grona odbiorców. Oby stało się to jak najszybciej.