Gdzie przyszłość spotyka przeszłość: internet rzeczy ratuje bezcenne zabytki

Gdzie przyszłość spotyka przeszłość: internet rzeczy ratuje bezcenne zabytki

Zastosowania internetu rzeczy i korzystających z niego urządzeń są właściwie nieograniczone. Specjalistyczne czujniki i detektory sprawdzą się wszędzie tam, gdzie tradycyjne metody obserwacji byłyby zbyt ryzykowne czy zbyt kosztowne. Jednym z przykładów takich zastosowań IoT są prace konserwatorskie prowadzone w Dolinie Królów w Egipcie.

Większość turystów zwiedzających Egipt jako jeden z najważniejszych punktów w harmonogramie wyjazdu wskazują Dolinę Królów i zlokalizowany w niej grobowiec Tutenchamona. Znajduje się on pod imponującej wielkości klifem, który z biegiem czasu, poddawany naturalnym zjawiskom erozji, zaczyna pękać. By znaleźć skuteczny sposób powstrzymania dalszej destrukcji tego cennego zabytku zdecydowano się obserwować działające na niego zjawiska atmosferyczne. Wiedząc, co jest najbardziej destrukcyjnym czynnikiem, można będzie podjąć właściwe działania zaradcze. By pozyskać niezbędną wiedzę zdecydowano się skorzystać z urządzeń dostarczanych przez hiszpańską firmę Libelium. Zostały one rozmieszczone na powierzchni klifu, a zbierane przez nie dane zestawiono z danymi ze stacji meteorologicznej, otrzymując w ten sposób informację o zjawiskach zachodzących na klifie przy różnorodnych warunkach atmosferycznych.

Gdzie przyszłość spotyka przeszłość: internet rzeczy ratuje bezcenne zabytki
fot. IoT Now

Poza stacją pogodową, zdecydowano się na zastosowanie chociażby służącego do mierzenia drzew dendrometru. Urządzenie zwykle używane do zupełnie innych pomiarów, tutaj rejestruje ewentualne powiększanie się dostrzeżonych szczelin.

Praca prowadzona przez naukowców z York University of Canada i Uniwersytetu w Zurychu pomoże nie tylko zadbać o właściwą konserwację grobowca Tutenchamona, ale również posłuży do zebrania cennych informacji, które posłużą pracach nad innymi zabytkami zlokalizowanymi w Egipcie. Te, wykonane z kruchych materiałów podatnych na warunki atmosferyczne, mimo przetrwania kilku tysięcy lat, mogą nie przetrwać kolejnych prób czasu. Ich dalsze losy zależą od tego, jakie działania podejmiemy już teraz, dlatego warto trzymać kciuki za naukowców pracujących w Dolinie Królów.

Jak widać na przedstawionym przykładzie, internet rzeczy może stanowić pomost między przeszłością a przyszłością. Dzięki najnowszym zdobyczom techniki możliwe staje się zachowanie dzieł przypominających o konkretnych wydarzeniach z historii ludzkości dla przyszłych pokoleń. A wszystko to przy ograniczeniu ryzyka po stronie ludzi i redukcji nakładów finansowych. Internet rzeczy to przyszłość, również przyszłość archeologii.