Chmura IIoT

Amerykański Kongres rozpoczyna proces poprawy bezpieczeństwa Internetu Rzeczy

Internet Rzeczy staje się rzeczywistością, dlatego należy spodziewać się miliardów urządzeń które w najbliższym czasie zostaną podłączone do sieci. Czy ich obecni i przyszli użytkownicy zastanawiają się nad bezpieczeństwem usług i produktów z których korzystają?

Dynamicznie rozwijający się rynek IoT pilnie wymaga uregulowania

Urządzenia smart home produkują nie tylko wielkie koncerny, ale również pomniejsze firmy, często zlokalizowanie na obszarze niepodlegającym europejskiej lub amerykańskiej jurysdykcji. Dynamicznie rozwijający się rynek IoT pilnie wymaga uregulowania. Wygląda na to, że pierwszy, istotny krok w tym kierunku zrobił Kongres USA. Prawo o bezpieczeństwie w Internecie Rzeczy oczekuje na podpis prezydenta.

Amerykański Kongres rozpoczyna proces poprawy bezpieczeństwa Internetu Rzeczy
fot. pixabay.com

Czym jest IoT Cybersecurity Improvment Act?

IoT Cybersecurity Improvment Act został opracowany przy udziale takich firm, jak Mozilla, Symantec i BSA The Software Alliance. Jej zadaniem jest określenie wymagań, jakie powinny spełniać produkty, by uznać je za bezpieczne, przy czym bezpieczeństwo to dotyczy konfiguracji, przyszłych aktualizacji, zarządzania tożsamością oraz dalszego rozwoju mechanizmów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Jeżeli odchodzący prezydent zdecyduje się podpisać dokument, to otrzymamy wyraźny punkt odniesienia dla podobnych uregulowań na świecie. Ustawa stanie się też, zapewne, wyznacznikiem norm branżowych.

Jakie będą konsekwencje regulacji?

Firmy produkujące elektronikę użytkową, które zdecydują się zastosować do wymagań ustawowych, będą mogły sprzedawać te produkty, które zweryfikowane zostały jako bezpieczne. Z pewnością będzie to jeden z istotnych argumentów, mogących decydować o wyborze konkretnego sprzętu spośród oferty konkurencji. Istotną konsekwencją działań Kongresu będzie również uwrażliwienie rynku na problem bezpieczeństwa, z czym obecnie bywa różnie.

Amerykański Kongres rozpoczyna proces poprawy bezpieczeństwa Internetu Rzeczy
fot. pixabay.com

Czy zagrożenia bezpieczeństwa są realne?

Trzeba sobie zdać sprawę z zagrożeń, jakie niesie ze sobą lekceważenie aspektu zabezpieczeń produktów smart home, jak też szeroko rozumianej automatyki domowej. Przecież wiele z takich produktów może stanowić furtkę dla pozyskiwania naszych wrażliwych danych, a nawet stanowić zagrożenie dla fizycznego bezpieczeństwa użytkowników. Podatność na zewnętrzne ingerencje może również prowadzić do tworzenia rozległych sieci botnet. Warto zatem zabezpieczyć się przed takim ryzykiem i w przyszłości wybierać produkty spełniające ustalone wymogi bezpieczeństwa.

Co na to UE?

Wygląda na to, że również Europa odczuwa potrzebę legislacji w tym zakresie. Inicjatywy dotyczące tej materii są na różnych etapach prac. Przypuszczalnie, prawo jakie zostanie ustanowione przez Kongres USA będzie miało znaczący wpływ również na kształt europejskich norm, w tym obowiązujących w Polsce.