Więzienie
Image by Ichigo121212 from Pixabay

Kryminologia: Sztuczna Inteligencja zbada recydywistów

Jednym z najważniejszych pytań, jakie stawia przed sobą kryminologia jest to, dlaczego osoby, które już raz popełniły dane przestępstwo wracają do niego, stając się recydywistami. W odpowiedzi ma pomóc potężne narzędzie – Sztuczna Inteligencja.

Co poszło nie tak?

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: do zakładu karnego trafia świeżo osądzony sprawca przestępstwa. Kolejne miesiące resocjalizacji upływają pod znakiem braku jakichkolwiek incydentów, co utwierdza opiekę penitencjarną w przekonaniu, że zastosowana kara zadziałała poprawnie, a więzień gotowy jest do odzyskania wolności.

Sąd wydaje postanowienie o warunkowym zwolnieniu z odbycia kary, po czym dochodzi do popełnienia czynu zabronionego przez tą samą osobę, która właśnie stała się recydywistą. Co skłoniło tego człowieka do ponownego popełnienia przestępstwa, mimo że miał na uwadze konsekwencje? Kryminologia często nie zna odpowiedzi, dlatego postanowiono zapytać współczesną szklaną kulę – Sztuczną Inteligencję.

Kryminologia pyta SI – jak do tego doszło?

Kryminolodzy z Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana organizują badania na grupie 250 osób przedterminowo zwolnionych z lokalnego zakładu karnego. Przestępcy, których kara uznana została za odbytą dostaną opaski kontrolujące funkcje życiowe oraz specjalnie skonfigurowane smartfony. W czasie, gdy opaska będzie analizowała, na podstawie m.in. tętna, poziom stresu badanego, smartfon wyśle badaczom informację o lokalizacji dawnego osadzonego, ostatnich podjętych czynnościach czy wykonanych zdjęciach.

Kryminologia, więzienie
Kryminologia chce znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego skazani decydują się na recydywę? Image by simone gatterwe from Pixabay

Zebrany materiał zostanie przekazany do analizy z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji. Zadaniem tejże będzie znaleźć jakiekolwiek korelaty między sytuacjami, w jakich znalazł się badany, które mogłyby przyczynić się do podjęcia decyzji o powrocie do przestępstwa.

Dla dobra społeczeństwa

Kryminologia to jedna z tych dyscyplin naukowych, których znaczenie dostrzega zaledwie niewielka liczba osób, mających do czynienia ze sprawcami przestępstw. Od tego, czy dana osoba wkroczy na ścieżkę recydywy może zależeć bezpieczeństwo mienia, a nawet zdrowia czy życia każdego z nas, dlatego warto poświęcić jej nieco więcej uwagi.

Badania, takie jak to prowadzone przez Uniwersytet Purdue mają szansę pomóc ustalić, w jaki sposób należy postępować z osobami, które dopuściły się czynów zabronionych, by skutecznie sprawić, że takie zachowanie miało charakter incydentalny. Dla dobra ogółu społeczeństwa, warto je finansować i trzymać kciuki za ich pomyślność.