MosAIc

MosAIc znajduje nieznane podobieństwa pomiędzy historycznymi dziełami sztuki

Nowy model sztucznej inteligencji naukowców z MIT, nazwany MosAIc, rozumie sztukę – a co ważniejsze, dostrzega połączenia pomiędzy obrazami i rzeźbami, których nawet znawcy nie potrafią zauważyć.

Badacze zeskanowali zdjęcia dzieł z Metropolitalnego Muzeum Sztuki w Nowym Yorku i Rijksmusem w Amsterdamie, a sieć neuronowa znalazła nieznane dotychczas podobieństwa pomiędzy nimi.

MosAIc znajduje nieznane podobieństwa pomiędzy historycznymi dziełami sztuki
Podobieństwa znalezione przez MosAIc w sztuce egipskiej i szklanej / fot. The Next Web

Nowe odkrycia przed nami

System ten powiązał już m.in. obrazy Męczeństwo Serapiona z roku 1628 i Spłoszony łabędź, stworzony w roku 1650. Jak piszą badacze z laboratorium sztucznej inteligencji na MIT na swoim blogu:

Ci artyści nigdy nie korespondowali, ani nie spotkali się, jednak ich obrazy wskazują na bogatą, ukrytą strukturę u podstawy obu tych dzieł.

“These two artists did not have a correspondence or meet each other during their lives, yet their paintings hinted at a rich, latent structure that underlies both of their works.”
MosAIc znajduje nieznane podobieństwa pomiędzy historycznymi dziełami sztuki
Czy człowiek mógłby to zauważyć? / fot. The Next Web

Mozaika MosAIca

Mark Hamilton, główny autor tego przedsięwzięcia, powiedział, że najtrudniejszym aspektem było stworzenie algorytmu, który znajduje połączenia w znaczeniu i motywach danych dzieł sztuki, a nie tylko pomiędzy ich paletą kolorów.

Podobieństwo było oceniane przez stopień aktywacji poszczególnych neuronów w sieci, odpowiadających za daną cechę dzieła (najpierw algorytm przyporządkowuje wartości od 0 do 1 w poszczególnych kategoriach, a dopiero na tej podstawie grupowane są eksponaty).

Naukowcy użyli także nowej struktury wyszukiwania zdjęć, nazwanej KNN-Tree, która przypomina właśnie drzewo. Aby znaleźć obraz najpodobniejszy do drugiego, trzeba podążać za najbardziej obiecującą z wygenerowanych gałęzi.

MosAIc znajduje nieznane podobieństwa pomiędzy historycznymi dziełami sztuki
Relacje pomiędzy dziełami sztuki w zależności od ich rodzaju i kultury, z której pochodzą / fot. The Next Web

Hamilton sądzi, że teoria modelu MosAIc może zostać zaimplementowana w innych dziedzinach, takich jak medycyna, historia i językoznawstwo. Na razie, może to stworzyć zupełnie nowe, spersonalizowane doświadczenia w poznawaniu muzealnej sztuki.