Naukowcy: pora prawnie uregulować wpływ technologii na człowieka

Naukowcy: pora prawnie uregulować wpływ technologii na człowieka

Kiedy człowiek sięga po nowoczesne technologie, z reguły nieświadomie poddaje się nim, sprawiając, że te są w stanie wywrzeć na nim określony, niekoniecznie dobry wpływ. Grupa naukowców dostrzegła problem i zasygnalizowała korzyść prawnego usankcjonowania rozwoju techniki w taki sposób, by ten nie mógł mieć negatywnego wpływu na ludzkość.

Technologia pomaga, ale może również szkodzić

Wpływ technologii na człowieka okazuje się być większy, niż zdecydowana większość z nas myśli. Naukowcy z Imperial College London zwrócili uwagę na to, że nowoczesne technologie mogą stwarzać etyczne, psychologiczne i socjologiczne ryzyko dla prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zdobycze nauki mogą wpływać na to, jakie decyzje podejmujemy, a w niektórych przypadkach modelować całe schematy myślowe. Co istotne, podporządkowanie się technologii wcale nie musi oznaczać zmiany na lepsze, stąd, zdaniem naukowców, konieczność wprowadzenia prawnych regulacji.

Chrońmy ludzi tak, jak chronimy środowisko

Już od dłuższego okresu czasu powszechnym stało się sporządzanie dokumentów o ocenie oddziaływania na środowisko. Jest to czynność nierozerwalnie związana z każdą większą inwestycją w wielu krajach. Naukowcy z ICL postulują, by w analogiczny sposób wymusić weryfikację tego, w jaki sposób będzie oddziaływała na ludzkość konkretna technologia. Sugerują rozwiązanie, w którym na wzór oceny oddziaływania na środowisko (Environmental Impact Assessments) powstanie dokument oceniający oddziaływanie technologii na człowieka (Human Impact Assessment for Technology).

Wszystko przez sztuczną inteligencję

Przyczyną, dla której naukowcy ponownie zainteresowali się wpływem nowych technologii na człowieka jest rozwój sztucznej inteligencji. Jej wykorzystanie może sprawić, że pewna grupa ludzi może zyskać zdecydowanie zbyt wiele informacji o całym społeczeństwie, co w prosty sposób może wywołać chęć kontrolowania ludzi i wpływania na ich zachowania właśnie przy pomocy zebranych danych.

Co prawda już obecnie istnieje szereg aktów prawnych ograniczających rozwój technologii w kierunkach, w których ta mogłaby zagrażać bezpieczeństwu jednostki (jednym z nich jest chociażby RODO) jednak żaden nie rozwiązuje tematu w sposób kompleksowy.

Nowoczesne technologie od zawsze kojarzą się z wyzwaniami, ale też ze sporym zagrożeniem. Nie inaczej jest w przypadku sztucznej inteligencji, która już teraz u wielu wywołuje niepokój. Być może wyznaczenie twardych ram rozwoju istotnie przyczyni się do ochrony człowieka przed zgubnym wpływem niewłaściwie używanej technologii.

Źródło: Imperial College London