Polska polityka AI. Cel: dołączyć do najlepszych!

Polska polityka AI. Cel: dołączyć do najlepszych!

Na stronie internetowej Rady Ministrów pojawiła się informacja o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia Polityki dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce od roku 2020 (polityka AI). Cel projektu jest bardzo ambitny – dołączyć do światowej czołówki w dziedzinie prac nad Sztuczną Inteligencją.

Rozpoczęte prace projektowe, nad którymi czuwać ma Minister Cyfryzacji zmierzają do uchwalenia dokumentu będącego zbiorem wytycznych dla podmiotów zainteresowanych pracami nad Sztuczną Inteligencją. Przyjęty dokument będzie uchwałą Rady Ministrów co oznacza, że obowiązuje wyłącznie podmioty podległe Radzie. W praktyce jego przyjęcie oznacza, że Minister Cyfryzacji otrzyma nowe zadania, związane stricte z rozwojem SI.

Nie oznacza to jednak, że w przyszłości, na przykład, wspomniany minister, nie zgłosi do Sejmu projektu ustawy regulującej zagadnienia związane ze Sztuczną Inteligencją na szczeblu ogólnokrajowym, co może być jednym z efektów realizacji przyjętej uchwały.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem, projekt uchwały powinien zostać opracowany i przyjęty w III kwartale 2020 roku.

polityka AI
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Polityka AI – dlaczego powstaje?

Konieczność powstania projektu uchwały motywowana jest następująco:

Kluczowym celem Polityki AI jest zapewnienie Polsce możliwie wysokiego znaczenia w globalnym łańcuchu wartości związanych z przetwarzaniem danych, który już w chwili obecnej jest, a w najbliższej przyszłości będzie, kształtowany przez technologie i zastosowania AI. Jako operacjonalizację tak określonego celu strategicznego wskazano możliwą do wykorzystania szansę wejścia Polski do grupy 20-25% gospodarek wiodących w tworzeniu rozwiązań AI.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Polityki dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce od roku 2020”

Cel przyświecający projektowi jest zatem niezwykle ambitny – dołączenie do grupy 20-25% gospodarek wiodących w tworzeniu rozwiązań AI. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że jego osiągnięcie istotnie mogłoby zdynamizować polską gospodarkę i sprawić, że na rodzimym podwórku będą powstawały najnowsze osiągniecia technologiczne.

Ministerstwo Cyfryzacji
Ministerstwo Cyfryzacji fot. Wikipedia

Założenia, czas realizacji

Założenia projektu polityka AI mówią, że polska polityka AI będzie realizowana w latach 2020-2030, a przyjęte cele zostaną podzielone na krótkoterminowe (do 2022 r.), średnioterminowe (do 2027 r.), i długoterminowe (do 2030 r).

Prace będą prowadzone w pięciu aspektach:

  • AI i społeczeństwo,
  • AI i edukacja,
  • AI i innowacyjne firmy,
  • AI i współpraca międzynarodowa,
  • AI i sektor publiczny

Od momentu rozpoczęcia prac nad projektem, do ich zakończenia odpowiednią uchwałą, a następnie realizacji uchwały przez wskazane podmioty, jeszcze bardzo daleka droga. Projekt z pewnością jeszcze wielokrotnie będzie zmieniany i uzupełniany w wyniku konsultacji, dlatego do jego obecnego kształtu nie należy się zbytnio przywiązywać. Dla zainteresowanych, pełna teść opublikowanej informacji dostępna jest tutaj.

O następnych etapach prac rządu będziemy informować na łamach oiot.pl.