Prywatne 5G to klucz do budowy inteligentnych miast

Prywatne 5G to klucz do budowy inteligentnych miast

Budowa infrastruktury inteligentnego miasta to jedno z największych wyzwań, z jakim przyjdzie się zmierzyć lokalnym metropoliom w najbliższych latach. Odpowiedni dobór urządzeń, czujników i systemów jest bardzo istotny, wszak powstający system powinien być wydajny, bezpieczny i otwarty na modernizacje. Równie ważnym tematem jest połączenie tych wszystkich urządzeń w jedną sieć, a tu, jak przekonują producenci, bez 5G ani rusz.

O wyższości 5G nad łącznością radiową

Obecnie powstające rozwiązania inteligentnych miast opierają się, co do zasady, na dwóch systemach łączności. Rozważane jest zastosowanie prywatnej sieci 5G oraz łączności radiowej, wykorzystującej ultrawąskie pasmo (UNB). Opinie, co do tego, które rozwiązanie jest lepsze, są podzielone, co widać na przykładzie dostawców inteligentnego oświetlenia miast, na którym konkurują holenderskie Signify z brytyjskim Telensa. Pierwsi opowiadają się za stosowaniem łączności komórkowej, drudzy – radiowej. Jak przekonują przedstawiciele Signify, to właśnie sieć komórkowa, a zwłaszcza 5G, ma tutaj sporą przewagę.

Najważniejszym atutem sieci 5G jest jej bezpieczeństwo. Transmisja radiowa, mimo, stosowania szeregu zabezpieczeń, w dalszym ciągu pozostaje bardziej podatna na przechwycenie sygnału niż łączność komórkowa. Za stosowaniem 5G przemawia również fakt łatwej rozbudowy sieci o kolejne podzespoły. W przypadku pojedynczego komponentu smart miasta, na przykład oświetlenia ulicznego, łączność radiowa może mieć przewagę, ponieważ jest po prostu tańsza. Gorzej, gdy przychodzi do zespolenia kilku modułów w jeden, wspólnie zarządzalny – na przykład oświetlenie z siecią czujników. Połączenie UNB daje tu sporo węższe pole manewru.

5G dla miast? Jest spore zainteresowanie, nawet w Polsce!

Mimo, że niekomercyjne sieci 5G to w dalszym ciągu pieśń przyszłości, sporo miast jest zainteresowanych budową własnego systemu łączności działającego na całym jego terenie. W Polsce takim przykładem może być Rzeszów, który chce zbudować prywatne 5G we współpracy z podmiotami prywatnymi: Fibrain i Exatelem.

Korzyści z mieszkania w inteligentnym mieście mogą być wymierne. Urządzenia internetu rzeczy mogą dostarczać zawsze aktualną informację o ruchu drogowym i reagować, gdy na jednym ze skrzyżowań powstanie zator. Poinformują również mieszkańców o jakości powietrza czy bieżących warunkach atmosferycznych. Jak wspomnieliśmy wyżej, mogą również służyć do obniżenia zużycia energii poprzez możliwość sterowania oświetleniem ulicznym.

Kto wie, być może już za niedługo polskie miasta staną się inteligentnymi miastami 5G.