polityka AI
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Sztuczna Inteligencja od IBM pomoże diagnozować schizofrenię i inne zaburzenia

Firma IBM oraz amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia ogłosiły współpracę w zakresie prac nad wynalezieniem nowatorskiej metody wczesnego wykrywania zaburzeń psychicznych, zwłaszcza schizofrenii.

Zaburzenia psychiczne, podobnie jak choroby somatyczne, potrafią być prawdziwym zagrożeniem dla chorego. Zdarzają się również przypadki, kiedy to w wyniku niekontrolowanego działania jednostki z zaburzeniami ucierpią osoby postronne, często zupełnie przypadkowe. Osoby z zaburzeniami psychicznymi nie są bowiem zdolne do samodzielnego pokierowania własnym postępowaniem oraz właściwego rozpoznania konsekwencji swoich czynów.

Skoro więc zagrożenie jest spore, należałoby się z nim zmierzyć i to jak najszybciej, angażując w to możliwie duże środki. Decyzja o takim postępowaniu została podjęta w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ramach wielomilionowego projektu przeciwdziałania skutkom zaburzeń psychicznych, Narodowe Instytuty Zdrowia we współpracy z IBM mają wypracować nową technologię, pozwalającą na bardzo wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych oraz precyzyjną definicję grup ryzyka.

Sztuczna Inteligencja kontra schizofrenia

Zasada prowadzenia prac projektowych jest spójna z tym, o czym pisaliśmy w przypadku wielu innych zastosowań SI w medycynie. Dzięki współpracy z dużymi ośrodkami, uda się zebrać sporo cennych danych od pacjentów. Te posłużą do treningu Sztucznej Inteligencji, mogła odnajdywać niedostrzegalne dla ludzkich umysłów korelaty.

Sztuczna Inteligencja od IBM pomoże diagnozować schizofrenię i inne zaburzenia

Biomarkery rozwiążą zagadkę

Czynnikiem, który będzie analizowany są zmiany w biomarkerach osób z zaburzeniami psychicznymi. To właśnie zmiany toksykologiczne, zgodnie z przypuszczeniami, mają być zaczątkiem i pierwszymi objawami poważnych chorób umysłowych.

Cel: precyzyjna diagnoza

Jednym z największych utrudnień w przeciwdziałaniu skutkom chorób psychicznych są problemy z ich diagnozowaniem, zwłaszcza we wczesnych stadiach. Osoby, u których zaczynają występować zaburzenia, z reguły nie zdają sobie sprawy z tego, co jest ich przyczyną, przez co rzadko sięgają po pomoc specjalistów. Gdyby IBM i NIH udało się opracować odpowiednie narzędzie, stosowne badanie mogłoby zostać zlecone do przeprowadzenia nawet podczas rutynowych badań.

Współpraca IBM i NIH to kolejny przykład, kiedy to ośrodki medyczne zwracają się o pomoc do gigantów technologicznych, przede wszystkim w kwestii możliwości skorzystania z ich potężnych narzędzi, wykorzystujących Sztuczną Inteligencję i inne nowoczesne technologie. W ciągu najbliższych lat może się okazać, że to właśnie na dyskach superkomputerów dokonają się największe osiągnięcia współczesnej medycyny.