Więzienie
Image by Ichigo121212 from Pixabay

Szwedzka policja ukarana za oprogramowanie do rozpoznawania twarzy

Oprogramowanie Clearview AI, służące do rozpoznawania twarzy na zarejestrowanych materiałach wideo, wzbudza kontrowersje na całym świecie. Krytycy rozwiązania twierdzą, że narusza ono jedno z praw człowieka – prawo do prywatności. O tym, że korzystając z niego można łatwo złamać prawo, właśnie przekonała się szwedzka policja.

Clearview AI – oprogramowanie, które miało pomagać, może poważnie szkodzić

Oprogramowanie Clearview AI przeznaczone jest do wykorzystania wyłącznie przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w poszczególnych krajach. Korzysta z niego również szwedzka policja, jednak, jak okazało się w praktyce, robi to niezgodnie z prawem.

Sprawie nielegalnego wykorzystania Clearview AI przyjrzał się bowiem szwedzki odpowiednik Urzędu Ochrony Danych Osobowych – IMY. W toku przeprowadzonych czynności ujawniono, że narzędzie było wykorzystywane również w tych przypadkach, gdy sytuacja tego nie wymagała, a co gorsza, niektórzy pracownicy policji wykorzystywali je w celach innych niż prowadzenie dochodzenia, bez posiadania odpowiedniej zgody przełożonych.

W opisywanej sytuacji, prawa ludzi, którzy zostali bezcelowo zidentyfikowani, zostały naruszone. To musiało wywołać konsekwencje.

Surowa kara i zalecenia

Urząd IMY nałożył na lokalną policję karę w wysokości 250 tysięcy euro, jednocześnie wydając zalecenia, zgodnie z którymi oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach, w których dopuszcza to lokalne prawo karne, a dostęp do niego posiadać mają wyłącznie przeszkolone osoby, uświadomione co do wpływu niewłaściwego użycia Clearview AI na poszanowanie praw identyfikowanych osób. Dodatkowo, policja ma obowiązek poinformowania wszystkich osób, które zostały zidentyfikowane, o zaistniałym fakcie, o ile nie wyklucza tego tajemnica śledztwa.

Nie tylko Szwecja

Co istotne, Szwecja nie jest jedynym krajem na świecie, w którym stwierdzono podobne naruszenia. Do bliźniaczych wydarzeń doszło kilka miesięcy temu w Kanadzie, gdzie również lokalne organy pofolgowały sobie w stosowaniu Clearview AI.

Narzędzia do rozpoznawania twarzy z wykorzystaniem AI to potężny oręż w walce z przestępczością. Problem w tym, że obecnie przynosi on więcej problemów niż pożytków. Błędy nie wynikają jednak z funkcjonowania samego narzędzia, a z niewłaściwej, niekompetentnej obsługi przez wyznaczonych w tym celu ludzi. Oznacza to, że dostęp do Clearview AI powinien być ściśle reglamentowany, zgodnie z najwyższymi wymogami poszanowania prywatności.