Technologia na rzecz ludzi i szybki internet dla każdego - Europejska strategia cyfrowa

Technologia na rzecz ludzi i szybki internet dla każdego – Europejska strategia cyfrowa

Komisja Europejska przyjęła dokument o nazwie Europejska Strategia Cyfrowa. Wskazuje on najważniejsze kierunki rozwoju nowoczesnych technologii z perspektywy Unii Europejskiej: technologia w służbie człowiekowi, powszechny, równy dostęp do usług cyfrowych oraz konkurencyjność względem USA i Chin.

Równy dostęp do usług cyfrowych

Dokument przyjęty przez Komisję Europejską jest bardzo ogólny, jednak już na jego podstawie można określić tendencje, jakie mogą pojawić się w prawie europejskim w ciągu najbliższych kilku lat w kwestii dostępu do usług cyfrowych. Zgodnie z założeniami każdy obywatel Unii Europejskiej ma mieć możliwość stałego dostępu do internetu z prędkością 100 Mbit na sekundę, a każde przedsiębiorstwo – 1 Gbit. Kluczem, do osiągnięcia tego celu jest współpraca i współfinansowanie budowy sieci piątej generacji i kolejnych – zapewniających odpowiednią przepustowość.

Internet na terenie Unii Europejskiej ma być nie tylko szybki, ale też bezpieczny. W ramach nowej strategii cyfrowej powstać ma szereg dokumentów nadających obywatelom UE nowe prawa, w tym regulujące treści publikowane w internecie oraz odpowiedzialność za nie. Mowa tu, w szczególności, o technologiach rozpoznawania twarzy, które powinny cechować się najwyższym dostępnym poziomem bezpieczeńśtwa.

Technologia ułatwiająca życie

Przyjęcie nowej strategii cyfrowej wskazuje konkretne przykłady, w których nowe technologie, w tym w szczególności internet rzeczy, mają przyczynić się do podniesienia jakości i długości życia. Mowa chociażby o samochodach komunikujących się z siecią, które dzięki łączności bezprzewodowej będą mogły informować o zdarzeniach drogowych wymagających interwencji odpowiednich służb. Internet rzeczy może również pomóc w ochronie środowiska, wspierając optymalizację wykorzystywanych obecnie urządzeń, w taki sposób, by ograniczyć ich zapotrzebowanie na energię, czy to elektryczną, czy z paliw kopalnych. Mowa również o rozwoju medycyny, zwłaszcza obrazowaniu laserowym, pomagającym szybciej diagnozować niektóre choroby.

Wsparcie dla swoich, groźby dla obcych

Przyjęte wytyczne zakładają wsparcie europejskich przedsiębiorców w taki sposób, by ci byli jak najbardziej konkurencyjni na arenie międzynarodowej. Wsparcie to ma odbywać się głównie przez upowszechnienie dostępu do najnowszych technologii, ale też ograniczeniu konkurencji ze strony firm zewnętrznych. Podczas ogłaszania strategii padły mocne słowa, mówiące o tym, że każda platforma cyfrowa będzie zmuszona do akceptacji i przestrzegania zasad obowiązujących na terenie UE. Nie sposób interpretować tego inaczej, niż jako groźbę skierowaną w kierunku amerykańskich gigantów, zwłaszcza Google i Facebooka.

Sztuczna inteligencja – naturalne zasady?

Z uwagi na coraz większą popularność sztucznej inteligencji ustalono, że istnieje konieczność uregulowania jej rozwoju i stosowania. W tym celu prowadzone są konsultacje publiczne, zmierzające do opracowania białej księgi w sprawie sztucznej inteligencji. Zostaną zakończone już niedługo, bo 19 maja bieżącego roku.

Wszystko co powyżej to jedynie teoria. O jej rzeczywistym kształcie zadecyduje pakiet przepisów prawnych, które teraz organy krajowe i europejskie będą musiały uchwalić. Można jedynie mieć nadzieję, że prowadzone prace rzeczywiście będą służyły interesowi wszystkich obywateli UE.

Źródło: PCh24.pl