Trzęsienia ziemi lekcją dla sztucznej inteligencji
fot. Pixabay

Trzęsienia ziemi lekcją dla sztucznej inteligencji

Trzęsienie ziemi to jedno z najbardziej niebezpiecznych i najbardziej destrukcyjnych zjawisk jakie występuje na naszej planecie. W ciągu dosłownie kilku chwil może obrócić w tony gruzu nawet całe miasto, pozbawiając życia wiele ofiar. Okazuje się, że dzięki sztucznej inteligencji, może przyczynić się do lepszego zbadania tego, co znajduje się pod powierzchnią gruntu.

Cel: podziemne magazyny dwutlenku węgla

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology wykorzystali konwolucyjne sieci neuronowe by odkryć niedostrzegalne do tej pory zależności w falach o niskiej częstotliwości, które powstają podczas trzęsienia ziemi. Umożliwia to sporządzenie czegoś na kształt mapy podziemi, pomagającej w odnalezieniu energii geotermalnej, ale też przestrzeni, w której można by było zmagazynować dwutlenek węgla po usunięciu jego zbędnej ilości z atmosfery.

Zasadniczy problem: dokładność danych

Opracowane rozwiązanie z pewnością pomogłoby znacznie lepiej poznać wnętrze naszej planety, zbadać jego strukturę czy odkryć nowe, naturalne sposoby pozyskiwania energii. Istnieje jednak poważny problem związany z dokładnością i miarodajnością pozyskanych w ten sposób danych. Mimo, że sztuczna inteligencja potrafi wykorzystać sporą moc obliczeniową i odkryć korelacje, które nie byłyby dostrzegalne dla umysłu ludzkiego, nie można jej w tej kwestii bezgranicznie zaufać. Brak zaufania wynika przede wszystkim z faktu, że trzęsienia ziemi są zjawiskiem trudnym do zbadania i potrafią znacząco różnić się od siebie. W praktyce może to oznaczać, że prawidłowości zauważone przy jednym tego typu incydencie nie znajdą zastosowania przy kolejnych. Musi zatem minąć sporo czasu (i sporo zbadanych trzęsień ziemi) zanim uda się ostatecznie potwierdzić skuteczność opracowanej technologii.

Trzęsienia ziemi lekcją dla sztucznej inteligencji
fot. Pixabay

Sztuczna inteligencja okiełzna żywioły?

Czy zatem można stwierdzić, że najnowsze osiągnięcia techniczne, zwłaszcza sztuczna inteligencja, pomogą w opanowaniu żywiołów i ograniczeniu ich negatywnego wpływu na ludzi? Z pewnością nie uda się zapanować nad przyrodą – ta jest nieprzewidywalna i rządzi się swoimi prawami. Można jednak próbować, jak w omawianym przypadku, dostrzegać pewne zależności i przygotowywać się do ewentualności, które mogą nastąpić w przypadku, gdyby siły natury dały o sobie znać.

Aktualizacja 10.03.2020r.

Nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do walki z trzęsieniami ziemi pracują również Chińczycy. Badania prowadzone przez University of Science and Technology of China oraz China Earthquake Administration zmierzają do zbadania zjawisk, które świadczą o nadchodzących trzęsieniach ziemi. Technologia, nad którą pracują naukowcy ma za zadanie analizować dostępne pomiary geologiczne i pozwolić na dokładniejszą predykcję występowania tego niszczycielskiego zjawiska. Odpowiednio wczesne ostrzeżenie może przyczynić się do ograniczenia strat, zwłaszcza strat w ludności.