Produkcja papieru pod lupą Sztucznej Inteligencji. Technologia byteLAKE i Intela

Produkcja papieru pod lupą Sztucznej Inteligencji. Technologia byteLAKE i Intela

Sztuczna Inteligencja pozwala nam dostrzec więcej, niż jesteśmy w stanie zaobserwować przy pomocy naszego zmysłu wzroku. Dzięki temu firmy byteLAKE i Intel opracowały technologię pozwalającą na poczynienie sporych oszczędności w…produkcji papieru.

Gdzie AI spotyka przemysł

Obecnie funkcjonujący przemysł, dzięki wdrożeniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, może ewoluować w kierunku tzw. Przemysłu 4.0, czyli nowoczesnych, skomunikowanych fabryk przepełnionych urządzeniami Internetu Rzeczy. Kolejna rewolucja technologiczna ma za zadanie sprawić, że praca zakładów przemysłowych zostanie zoptymalizowana w taki sposób, by te stały się jak najbardziej wydajne przy jednoczesnym ograniczeniu niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Ten niekorzystny wpływ widoczny jest, chociażby, w produkcji papieru. Jak powszechnie wiadomo, papier produkowany jest z surowców naturalnych, przede wszystkim drewna.

W produkcji papieru, podobnie jak w zdecydowanej większości zakładów przetwórczych, występują straty materiału. Jedną z przyczyn jest tzw. linia mokra. Jej wystąpienie w zakładzie wytwarzającym papier oznacza długą przerwę w jego funkcjonowaniu i spore straty materiału. Na szczęście znalazł się sposób, by ograniczyć występowanie tego zjawiska. Kluczową rolę odgrywa w nim właśnie Sztuczna Inteligencja.

Intel i byteLAKE ograniczają straty w produkcji papieru

Wykorzystując rozwiązania technologiczne Intela, firma byteLAKE wytrenowała AI w taki sposób, by ta mogła ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia linii mokrej przy pomocy analizy obrazu rejestrowanego przez kamery przemysłowe w zakładzie produkcyjnym.

Gdy oprogramowanie zidentyfikuje ryzyko, natychmiast powiadamia operatora, by ten zdążył zainterweniować zanim dojdzie do straty materiału i przerwy w produkcji.

O technologii opowiedział Marcin Rojek z byteLAKE:

W byteLAKE od kilku lat korzystamy z wielu technologii Intela®. Jesteśmy pod wrażeniem ich wydajności i skalowalności. Zastosowanie naszej technologii w przemyśle papierniczym pomaga uniknąć wielu awarii podczas codziennej pracy papierni. Połączenie usług Cognitive Services od byteLAKE z procesorami Intel® Xeon® z wbudowaną akceleracją SI pozwala osiągnąć lepszą wydajność nawet w zestawieniu z systemami opartymi na kartach graficznych (GPU). Dzięki temu znacznie uprościliśmy również sposób wdrożenia naszego rozwiązania w szeregu różnych scenariuszy dotyczących Przemysłu 4.0.

Zastosowania AI wydają się nie mieć granic. Cóż, to świadczy wyłącznie o tym, że Przemysł 4.0 istotnie nadchodzi wielkimi krokami.

Wszyscy zainteresowani tym, jak technologia byteLAKE działa w praktyce, mogą zasięgnąć dodatkowych informacji na stronie internetowej.