polityka AI
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Intel i Penn Medicine użyją SI do walki z nowotworami mózgu

Firma Intel wraz z University of Pennsylvania stanęły na czele projektu badań nad technologią diagnozowania zmian nowotworowych mózgu, wykorzystującą sztuczną inteligencję. Projekt jest międzynarodowy, co spowodowało konieczność sprostania sporym wyzwaniom prawnym. Udało się znaleźć interesujące rozwiązanie.

Sztuczna inteligencja: potężny oręż w walce z nowotworami

O możliwościach wykorzystania sztucznej inteligencji w diagnozowaniu nowotworów naukowcy przekonali się co najmniej kilka razy. Opracowane dotychczas technologii pomagają, znacznie wcześniej niż byłoby to możliwe dla ludzkiego oka, dostrzec zmiany wskazujące o rozwijającym się nowotworze piersi, płuc czy skóry. Teraz, dzięki współpracy Intel i Penn Medicine, sztuczna inteligencja zostanie wykorzystywana do wykrywania guzów mózgu.

Jako, że założenia projektu zakładają udział 29 podmiotów z całego świata, które dostarczą dane do treningu sztucznej inteligencji za pomocą uczenia maszynowego, powstał spory problem natury prawnej – konieczność przekazania danych do ośrodka, w którym te zostaną przeanalizowane. Jako, że takie postępowanie nie byłoby zgodne z obowiązującym prawem dotyczącym przetwarzania danych osobowych, a zwłaszcza wrażliwych danych medycznych, postanowiono wykorzystać metodę federated learning, w ramach której dane pacjentów cały czas pozostają bezpieczne.

Federated learning – jak to działa

W technologii federated learning, którą Intel wykorzystał do realizacji tego projektu, wykorzystywane są lokalne modele sztucznej inteligencji. Przetwarzanie danych z lokalnych baz danych odbywa się w miejscu ich przechowywania, przez co nie dochodzi do złamania prawa. Do wspólnej bazy trafiają w formie, w której żaden inny podmiot nie będzie miał do nich dostępu pozwalającego na ich identyfikację. Będą służyć wyłącznie do treningu sztucznej inteligencji, a ich wykorzystanie w innych celach nie będzie technicznie możliwe.

intel federated learning
fot. Intel

Diagnozowanie zmian nowotworowych mózgu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wymaga sporej ilości danych medycznych, stąd powstała konieczność rozciągnięcia obszaru badań poza Stany Zjednoczone. W projekcie wezmą udział również placówki z Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii i Indii. W samych tylko Stanach Zjednoczonych, na realizację projektu, za którym stoją Intel i Penn Medicine przekazano 1,2 miliona dolarów ze środków Narodowego Instytutu Zdrowia. Zaangażowaniu środków i możliwości nie można się dziwić, tylko w tym roku, w Stanach Zjednoczonych, przewiduje się zdiagnozowanie guza mózgu u ponad 80 000 pacjentów, z czego ponad 4600 będą stanowiły dzieci.

Jak zwykle w przypadku podobnych projektów, mocno trzymamy kciuki i wierzymy, że przyczynią się do rozwoju medycyny na całym świecie.