Orange 5G
fot. Orange Polska

Krajowy Plan Odbudowy: ogromne pożyczki na rozwój 5G

Szybka i sprawna budowa sieci 5G to jedno z najważniejszych wyzwań, z jakimi polscy przedsiębiorcy będą musieli zmierzyć się w ciągu najbliższych kilku lat. Mogą im w tym pomóc pożyczki, jakie zostały uwzględnione w Krajowym Planie Odbudowy.

KPO to też infrastruktura

W ostatnich kilku dniach, temat Krajowego Planu Odbudowy nie schodzi z nagłówków praktycznie wszystkich portali informacyjnych w Polsce. Abstrahując od tematów politycznych, skupmy się na jego warstwie, która nas, jako piszących o nowych technologiach interesuje najbardziej – inwestycjach w infrastrukturę.

Wśród tych znalazły się dwie szczególnie bliskie wszystkim tym, którzy dostrzegają, jak bardzo istotne jest zapewnienie szybkiego, szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe.

I tak, w aspekcie zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu dla wszystkich gospodarstw planowane jest, że do 2026 roku:

  • 95% gospodarstw domowych w Polsce zostanie objętych zasięgiem infrastruktury o przepustowości co najmniej 30 Mb/s;
  • 80% gospodarstw domowych w Polsce zostanie objętych zasięgiem infrastruktury o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej podniesienia powyżej 1 Gb/s.

Osiągnięcie tak ambitnych celów będzie jednak wymagało sporej inwestycji, a konkretnie 1,2 miliarda euro dotacji.

Prawie 1,5 miliarda euro na 5G

Ciekawym tematem jest również zwiększenie dostępności sieci 5G. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy, w jego ramach mają zostać uruchomione projekty, na które będzie można zaciągać pożyczki. Łączna wartość przewidywanych pożyczek to aż 1,4 miliarda euro.

Co zrobić, by sięgnąć po te środki? Finansować przy ich pomocy budowę sieci 5G na obszarach defaworyzowanych, z dala od wielkich aglomeracji. Krajowy Plan Odbudowy zakłada, że dzięki pożyczkom, 5G pojawi się równie szybko w miejscach mniej popularnych, co w najważniejszych z perspektywy marketingu i opłacalności.

Choć, na tle innych, europejskich krajów, na jakość dostępu do sieci nie możemy narzekać, dzięki środkom z KPO może być jeszcze lepiej.