Unia Europejska

Łącząc Europę – 30 miliardów euro na infrastrukturę i 5G

Instytucjom europejskim wyraźnie zależy na intensyfikacji prac nad kluczowymi elementami infrastruktury i łączności na terenie Unii Europejskiej. Z tego powodu, do 2030 roku, na ten cel przeznaczone zostanie kolejne 30 miliardów euro w ramach instrumentu Łącząc Europę.

Niedawna decyzja deputowanych Parlamentu Europejskiego oznacza, że priorytetowe inwestycje, w tym rozbudowa sieci 5G i Rail Baltica mają zostać ukończone do 2030 roku. Z wygospodarowanych na ten cel 30 miliardów euro najwięcej pochłoną inwestycje transportowe – 23 miliardy euro. Energetyka zostanie dofinansowana kwotą 5 miliardów euro, a projekty cyfrowe – 2 miliardami euro.

2 miliardy euro dla sektora cyfrowego – jakie inwestycje?

Zgodnie z przeznaczeniem funduszy z instrumentu Łącząc Europę, projekty cyfrowe dotyczą, przede wszystkim, budowy bezpiecznych sieci cyfrowych o wysokiej przepustowości oraz 5G. Pieniądze będą wydatkowane również na projekty z zakresu cyfryzacji sieci transportowych i energetycznych.

Najważniejszy element programu, bezpośrednio związany z 5G, to szlak kolejowy Rail Baltica oraz infrastruktura niezbędna do ładowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, w tym elektrycznych. Choć mowa o transportowej części projektu, tu również powstaną sieci 5G – wzdłuż najważniejszych osi transportowych na terenie UE.

Podjęte decyzje o przeznaczeniu środków z wspólnego budżetu państw członkowskich UE na budowę infrastruktury i nowoczesnych technologii wydają się mówić wprost o tym, jak istotna dla przyszłości Europy jest przewaga technologiczna. Łączność 5G i elektromobilność to jedne z kluczowych aspektów Przemysłu 4.0, którego jak najszybsze osiągnięcie to wyzwanie na najbliższych kilka lat.

Dla bezpiecznej, stabilnej przyszłości Europy, warto trzymać kciuki za pomyślną realizację tych ambitnych projektów.