MEC-View: niemiecki projekt autonomizacji ruchu pojazdów w miastach

MEC-View: niemiecki projekt autonomizacji ruchu pojazdów w miastach

Jednym z najgorętszych trendów w branży IoT są autonomiczne samochody i inteligentne miasta. Przez ostatnie lata, w Niemczech, pracowano nad projektem MEC-View, ułatwiającym zarządzanie ruchem na najbardziej zatłoczonych skrzyżowaniach.

Sojusz silnych partnerów

W projekcie MEC-View wzięły udział zarówno instytucje rządowe (Ministerstwo Gospodarki i Energii Niemiec), ośrodki akademickie (uniwersytety w Ulm i Duisburg-Essen) jak i firmy prywatne: Bosch, Mercedes-Bens, TomTom, Osram i Nokia. Wszystko po to by określić, które rozwiązanie będzie najbardziej adekwatnym do zarządzania ruchu pojazdów autonomicznych w newralgicznych miejscach. Wspólnymi siłami opracowano rozwiązanie łączące w sobie sieć 5G, przetwarzanie danych na krawędzi sieci i wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Widzieć więcej

Jednym z uzgadnianych zagadnień była lokalizacja infrastruktury odpowiedzialnej za analizę ruchu na skrzyżowaniach. Ustalono, że najbardziej adekwatnym będzie spojrzenie z lotu ptaka – pozwala na uzyskanie pełnego, 360-stopniowego obrazu danego miejsca i dogłębną analizę wszystkich kierunków ruchu, przez co możliwe będzie wcześniejsze wykrycie pojazdów zbliżających się do skrzyżowania z różnych kierunku.

Instalując potrzebne urządzenia można wykorzystać już istniejące obiekty, takie jak lampy uliczne. Ich wysokość jest, co do zasady, wystarczająca, by móc bez przeszkód rejestrować obraz z konkretnego miejsca.

MEC-View
fot. via Enterprise IoT Insights

Działać szybciej

MEC-View to również bardzo dobry przykład wykorzystania przetwarzania danych na krawędzi sieci. Jako, że ruch samochodów odbywa się dynamicznie, konieczność przesłania analizowanych danych na serwer (i z powrotem) nadmiernie wydłużyłaby czas reakcji całego systemu na zmieniające się warunki. Ustalono, że właśnie technologia MEC (multi-access edge compute) jest w tym wypadku rozwiązaniem optymalnym.

Bez przerw w dostępie do sieci

Z uwagi na obecne ograniczenia w budowie sieci 5G, do testów wykorzystano sieć LTE o wysokiej wydajności. Przeprowadzający badania są jednak zgodni – tylko sieć najnowszej generacji zapewni pojazdom wystarczająco szybkie i stabilne połączenie z miejską infrastrukturą obsługującą autonomiczny ruch. Sieć LTE ma sporo ograniczeń, zwłaszcza w zakresie przepustowości, na co nie można sobie pozwolić – komunikacja między pojazdem a siecią ma być szybka, stabilna i nieprzerwana, a wszystko po to, by przetwarzanie wymienianych danych odbywało się w czasie rzeczywistym.

MEC-View
fot. via Enterprise IoT Insights

To jeszcze nie koniec prac z MEC-View

Mimo, że projekt MEC-View został zakończony, zgromadzone dane pozwolą na prowadzenie dalszych prac nad autonomicznymi pojazdami. Dodatkowo, infrastruktura zbudowana na jego potrzeby na terenie miasta Ulm pozostanie czynna i gotowa do prowadzenia dalszych prac badawczych.

MEC-View to jeden z wielu, niewielkich kroków do kolejnego etapu autonomizacji ruchu drogowego. Przyszłość, w tym zakresie, może być niezwykle ciekawa.