Microsoft dostarczy rozwiązania SI do ochrony polskich ziemniaków
Image by James Hills from Pixabay

Microsoft dostarczy rozwiązania SI do ochrony polskich ziemniaków

Firma Microsoft, wraz z Polską Federacją Ziemniaka, pracują nad rozwiązaniami wykorzystującymi Sztuczną Inteligencję, które pomogą w uzyskaniu stabilnych i wysokich zbiorów polskich ziemniaków.

Polska – jeden ze światowych liderów produkcji ziemniaków

Mimo, że ziemniaki uprawiane są na terenie Polski już od XVII wieku, swój szczyt popularności zdobyły w drugiej połowie XX wieku, kiedy to dzięki reorganizacji rolnictwa nasz kraj stał się największym producentem tych warzyw na świecie. Obecnie, w wyniku zmian ustrojowych, oraz załamania eksportu wywołanego chorobami ziemniaków, spadliśmy na 8 miejsce w skali globu. Jak donosi Główny Urząd Statystyczny, w 2019 roku wyprodukowaliśmy 6,7 milionów ton na około 300 tysiącach hektarów uprawnej ziemi. To stosunkowo niska wydajność, która wraz z brakiem dostępności miejsc do przechowywania przyczyniła się do wzrostu importu ziemniaków do Polski, zwłaszcza w okresie wiosennym i letnim.

Zrzeszająca producentów tego warzywa Polska Federacja Ziemniaka, wraz z firmą Microsoft, chcą pomóc w tym, by krajowa produkcja rolna wróciła na dobre tory i ciągle nawiązywała do lat dawnej świetności. W tym celu zaproponowano wykorzystanie rozwiązań chmurowych, bazujących na Microsoft Azure, oraz Sztucznej Inteligencji trenowanej z wykorzystaniem uczenia maszynowego.

Microsoft dostarczy rozwiązania SI do ochrony polskich ziemniaków
Image by Couleur from Pixabay

Platforma Microsoft – dla ekologii i oszczędności

Zgodnie z założeniami realizowanego projektu, powstanie platforma pozwalająca przewidzieć wystąpienie chwastów, grzybów i pasożytów w okresie inkubacji lub w początkowej fazie rozwoju rośliny, nawet na kilku hektarach. Pozwoli to na stosowanie środków ochrony roślin wyłącznie na tych obszarach plantacji, w których jest to rzeczywiście niezbędne, w minimalnej, niezbędnej dawce do usunięcia danego zagrożenia. W praktyce redukcja oprysków oznacza, że ziemniaki będą bardziej ekologiczne a rolnicy sporo zaoszczędzą na środkach ochrony roślin.

Do treningu Sztucznej Inteligencji będą wykorzystywane dane z polowych stacji badawczych, prób glebowych i prognoz pogodowych, z możliwością rozszerzenia o niemal dowolne inne źródło informacji. Na tej podstawie system będzie mógł oszacować rzeczywiste zagrożenie oraz zarekomendować rodzaj i ilość środka, który należy zastosować celem ochrony roślin. Platforma będzie mogła również doradzać zastosowanie środków innych niż chemiczne.

Kolejną, równie istotną funkcją rozwiązania przygotowywanego przez Microsoft będzie analiza konkretnego obszaru upraw. Pozwoli to na oszacowanie możliwych podatności terenu i zarekomendowanie odpowiednich działań prewencyjnych już od momentu rozpoczęcia produkcji rolnej.

Rozwiązanie, nad którym pracuje Microsoft i Polska Federacja Ziemniaka to szansa dla polskich rolników na to, by stać się bardziej konkurencyjnymi względem Europy Zachodniej. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie to szansa na lepszą jakość produktu i wyższe zarobki. Być może dzięki temu, pewnego dnia, wrócimy na fotel lidera światowej produkcji ziemniaków, a z opracowanych rozwiązań będą mogły skorzystać również inne działy rolnictwa.