fake news
(fot. Pixabay)

Sztuczna inteligencja o polskich korzeniach będzie walczyć z fake newsami

Naukowcy z Akademii WSB, mieszczącej się w Dąbrowie Górniczej, chcą pomóc w walce z dezinformacją w sieci. Nie będą jednak walczyć sami – pomoże im w tym sztuczna inteligencja. Projekt AntyFakeNews to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

AI kontra fake news

Projekt śląskiej uczelni zakłada stworzenie narzędzia, które, bazując na sztucznej inteligencji, pozwoli zidentyfikować nieprawdziwe informacje i poinformuje użytkownika o znalezieniu takowych w wykorzystywanym źródle.

Inicjatywę podzielono na trzy etapy realizacji. W pierwszym z nich zostaną przygotowane moduły efektywnego przetwarzania danych. Oznacza to prace przygotowawcze, będące fundamentem pod tworzoną sztuczną inteligencję. Pozwolą one na zgromadzenie niezbędnych danych oraz wybranie najbardziej skutecznych algorytmów i narzędzi, pozwalających wykrywać fałszywe informacje.

Następnie projekt wejdzie w fazę drugą, w której zespół badawczo-rozwojowy skupi się na tworzeniu systemu opierającego się na AI. Ostatni etap zaś skoncentruje się na dodatkowych pracach związanych z podwyższeniem skuteczności systemu oraz przygotowanie do jego scalenia i wdrożenia wszystkich wypracowanych rozwiązań w końcowy produkt.

Planujemy także wprowadzić podział treści ze względu na ich tematykę, jak również oszacować związek pomiędzy poszczególnymi użytkownikami systemu, a ich reakcją na treści powodujące dezinformacje. Utworzony model pozwoli na realizację rozbudowanej bazy, która ma przechowywać dane o treściach informacyjnych oraz informacje o profilach użytkowników wraz z estymacją ich podatności na oddziaływanie przez fake newsy

wypowiedź dr inż. Karola Jędrasiaka, Zastępcy Dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB, kierownika działu badawczo-rozwojowego projektu
Apple iPhone
(fot. Pixabay)

Podczas prac nad programem, będzie on przekazywany w ręce testerów, co z pewnością usprawni procesy uczenia sztucznej inteligencji. Osoby stojące za projektem są świadome nie tylko potencjalnych problemów teleinformatycznych związanych z tworzeniem sztucznej inteligencji, ale także problematyki z zakresu socjologii i interakcji z użytkownikami.

Inicjatywa ta ma realne szanse na zmniejszenie wpływu fake newsów i wszechobecnej dezinformacji na nasze codzienne życie. By jednak odniosła sukces, sztuczna inteligencja wykorzystana w projekcie AntyFakeNews musi nauczyć się rozpoznawać społeczne DNA fake newsów, które będzie analizowane przez zespół z Dąbrowy Górniczej podczas pierwszej fazy projektu. Powstałe AI może być w stanie wpłynąć na wiele aspektów naszego życia i zapewnić powszechny dostęp do informacji popartej rzetelnymi źródłami naukowymi.

Narzędzie, które będzie owocem projektu AntyFakeNews, zostanie udostępnione jako komercyjny produkt w ofercie firmy ITD24, która współpracuje z Akademią WSB.