5g
Image by ADMC from Pixabay

Ministerstwo Cyfryzacji zmienia harmonogram postępowania selekcyjnego dla sieci 5G

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała wczoraj projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie rozdysponowania częstotliwości sieci 5G dla użytkowników cywilnych oraz cywilno-rządowych.

Przydział częstotliwości 5G opóźniony

Początkowo projekt przydziału pasm częstotliwości 3400-3800 MHz miał być przeprowadzony do 30 czerwca 2020 roku. Niestety właśnie został on przesunięty na dzień 27 sierpnia 2021 roku.

Projekt nowelizacji nosi dokładnie nazwę „Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym”. Nie jest on zbyt długi, ponieważ zawiera wyłącznie dwa punkty, które brzmią dokładnie tak:

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno-rządowym (Dz. U. poz. 1354) w Lp. 1 w kolumnie „Termin realizacji” wyrazy „do dnia 30 czerwca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 27 sierpnia 2021 r.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pierwotne rozporządzenie zostało opublikowane w ramach nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, w którym to Minister Cyfryzacji zapewnił sobie prawo do dysponowania zasobami radiowymi w kraju.

Rozdysponowanie pasm częstotliwości dla sieci 5G w Polsce zostało przesunięte
Rozdysponowanie pasm częstotliwości dla sieci 5G w Polsce zostało przesunięte

Niestety, postępowanie selekcyjne, mające na celu przydzielenie odpowiednich częstotliwości zostało opóźnione z powodu wiosennego lockdownu. Jak nie trudno się domyślić, termin 30 czerwca 2020 roku już dawno minął, a postępowanie jak nie było rozstrzygnięte, tak do teraz nie udało się wyłonić odpowiednich odbiorców na konkretne częstotliwości.

Warto zaznaczyć, że w tym samym czasie trwały przymiarki do nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, który miałby zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa sieci 5G.

Opublikowany przez KPRM projekt nowelizacji występuje w podobnym terminie jak poprzedni, tj. pod koniec roku. Wtedy aukcja została ogłoszona w grudniu, a jej koniec miał nastąpić z dniem 30 czerwca 2020 roku. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji dało sobie więcej czasu na sfinalizowanie aukcji, ogłaszając projekt już w listopadzie 2020 roku, a jego planowane zakończenie ma mieć miejsce przed 27 sierpnia 2021 roku, natomiast sama aukcja ma zostać przeprowadzona w pierwszej połowie 2021 roku.

Dla osób zainteresowanych postępem prac nad rozdysponowaniem pasm częstotliwości sieci 5G, można je śledzić pod tym adresem. Obecnie projekt jest na dość dalekim etapie, jednak już niedługo powinniśmy usłyszeć o kolejnych postępach w jego procedowaniu.