Rozwój nowych technologii tylko z zachowaniem standardów etycznych, mówi Microsoft, IBM i...Papież Franciszek
2014 Pastoral Visit of Pope Francis to Korea Closing Mass for Asian Youth Day August 17, 2014 Haemi Castle, Seosan-si, Chungcheongnam-do Ministry of Culture, Sports and Tourism Korean Culture and Information Service Korea.net (www.korea.net) Official Photographer : Jeon Han This official Republic of Korea photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way. Also, it may not be used in any type of commercial, advertisement, product or promotion that in any way suggests approval or endorsement from the government of the Republic of Korea. If you require a photograph without a watermark, please contact us via Flickr e-mail. --------------------------------------------------------------- 교황 프란치스코 방한 제6회 아시아 청년대회 폐막미사 2014-08-17 충청남도 서산시 해미읍성 문화체육관광부 해외문화홍보원 코리아넷 전한

Rozwój nowych technologii tylko z zachowaniem standardów etycznych, mówi Microsoft, IBM i…Papież Franciszek

Rozwijanie nowych technologii wiąże się nie tylko z wielkimi możliwościami, ale też wielką odpowiedzialnością. Na właściwe priorytety w pracach nad, między innymi, sztuczną inteligencją, zwrócił uwagę Papież Franciszek, a wraz z nim dwóch amerykańskich gigantów technologicznych.

Człowiek jest najważniejszy

Apel Watykanu, pod którym podpisali się również przedstawiciele Microsoftu i IBM, to krótkie przypomnienie tego, co powinno być przyczyną, ale też najważniejszym osiągnięciem w rozwoju nowych technologii. Zakłada on, że rozwój nowoczesnych dziedzin nauki musi odbywać się z poszanowaniem praw jednostki i służyć przede wszystkim poprawie jakości życia człowieka.

W treści dokumentu postanowiono zwrócić uwagę na fakt, że postęp technologiczny nie jest celem samym w sobie, a jedynie drogą do lepszej egzystencji ludzi i środowiska naturalnego. Pracując nad nowymi osiągnięciami należy pamiętać o tych, którzy ich najbardziej potrzebują.

Moralne dylematy wokół sztucznej inteligencji

Niemal każdorazowo, gdy tylko poruszany jest temat rozwoju sztucznej inteligencji, podnoszone są zarzuty o jej niejasny wpływ na osoby postronne, zwłaszcza związany z ochroną prywatności i poczuciem bezpieczeństwa. W przyjętym w Watykanie dokumencie zauważono, że sztuczna inteligencja powinna być wykorzystywana w sposób jawny, odpowiedzialny, bezpieczny oraz nienaruszający prawa do prywatności.

Watykan nie jest pierwszy

Co istotne, Papież Franciszek nie jest pierwszą osobą, a Stolica Apostolska nie jest pierwszą instytucją, która zwraca uwagę na konieczność usankcjonowania zasad rozwoju współczesnych technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję. Swoje intencje w tym zakresie określiły już Stany Zjednoczone i Unia Europejska, nie zabrakło również wypowiedzi prezesów wielkich korporacji, w tym Elona Muska i stojącego za Alphabet Sundar Pichai.

Tak liczne zainteresowanie problematyką moralności w rozwoju technologicznym nie było widziane już od wielu lat. Być może właśnie dlatego dzieje się to tak intensywnie, że sztuczna inteligencja może pomóc w uzyskaniu znacznej przewagi technologicznej, która może okazać się nazbyt kusząca dla niektórych rządzących, co mogłoby doprowadzić do jej użycia w niewłaściwych celach.

Powyższe w żadnym wypadku nie oznacza, że należy bać się postępu. Należy jedynie śledzić go uważnie i podchodzić do sprawy z zachowaniem zdrowego rozsądku.