Program AI Tech rusza na pięciu polskich uczelniach
www.gov.pl

Program AI Tech rusza na pięciu polskich uczelniach

Rusza pilotażowy program AI Tech, czyli Akademia Innowacyjnych Zastosowań Cyfrowych. Jest to projekt, który polega na uruchomieniu kierunków studiów z zakresu nowych technologii i sztucznej inteligencji na pięciu wyższych uczelniach w Polsce. W piątek odbyła się jego uroczysta inauguracja.

Założeniem projektu jest zorganizowanie studiów II stopnia, obejmujących zagadnienia cyberbezpieczeństwa, uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji dla najzdolniejszych studentów. Jak mówi sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marek Zagórski, projekt ten pozwoli studentom rozwijać swoje kompetencje, umiejętności i otworzy nowe możliwości. 

Na czym polega projekt?

Studenci biorący udział w projekcie będą mieli możliwość odbywania staży na zagranicznych uczelniach, udziału w konferencjach międzynarodowych oraz przewidywanych wizytach studyjnych. Program studiów pozwoli również na udział w ćwiczeniach i wykładach, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę z całego świata. 

Minister Zagórski podkreśla, że głównym założeniem projektu jest zachęcenie najzdolniejszych studentów do wybierania polskich uczelni poprzez dostarczanie dodatkowych ofert. Ma to pomóc w przyszłości zasilić polską gospodarkę w specjalistów. Jednym z założeń jest również rozpowszechnienie metody nauczania, która zostanie wypracowana podczas realizacji projektu. 

Program AI Tech rusza na pięciu polskich uczelniach

W pilotażowym programie wzięły udział uczelnie z Gdańska, Poznania, Wrocławia i Warszawy. W ramach AI Tech powstały już projekty specjalnych kierunków studiów:

  • Politechnika Gdańska: specjalności Uczenie maszynowe na kierunku informatyka oraz Sztuczna Inteligencja na kierunku inżynieria biomedyczna,
  • Politechnika Poznańska: specjalność Sztuczna Inteligencja w ramach istniejących studiów magisterskich na kierunku Informatyka,
  • Politechnika Wrocławska: Sztuczna Inteligencja oraz Zaufane Systemy Sztucznej Inteligencji,
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu: dwie specjalności na kierunku Informatyka studiów magisterskich tj.  Sztuczna Inteligencja oraz Cyberbezpieczeństwo,
  • Uniwersytet Warszawski: Uczenie maszynowe na studiach magisterskich.

Korzyści płynące z projektu AI Tech

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom studentów i firm. Program ma służyć jako fundament pod budowę kolejnych kierunków w przyszłości. W trakcie jego trwania będą prowadzone badania mierzące oczekiwania studentów. Każdy z nich dostanie do pomocy tutora, którego zadaniem będzie dobór przedmiotów, literatury i materiałów. Indywidualne podejście do studenta oraz innowacyjny sposób nauczania mają pomóc w wykreowaniu młodej, wyspecjalizowanej kadry. 

Miejmy nadzieję, że nowatorskie podejście oraz inwestycje w edukację pomogą podnieść rangę polskich uczelni na arenie międzynarodowej oraz dostarczy nowych wykwalifikowanych specjalistów.