sztuczna inteligencja
fot. Unsplash.com

IBM: sztuczna inteligencja wykorzystana w badaniach nad śmiertelnością afrykańskich dzieci i cukrzycą typu 1

Sztuczna inteligencja to narzędzie, po które medycyna sięga coraz częściej. Przede wszystkim po to, by dostrzec korelaty niezauważalne dla ludzkiego umysłu. Tym razem firma IBM uczestniczyła w badaniach nad przyczyną śmiertelności dzieci w Afryce, a także, nad wczesnym wykrywaniem cukrzycy typu 1.

Opieka nad noworodkami kluczem do ograniczenia śmiertelności dzieci

W badaniach nad śmiertelnością dzieci z krajów afrykańskich, firma IBM uczestniczyła współpracując z Fundacją Billa i Melindy Gatesów, zaangażowaną w rozwiązywanie kluczowych problemów krajów trzeciego świata.

Dysponując danymi o bardzo niskiej jakości, głównie pochodzącymi z analizy mediów społecznościowych i ankiet przeprowadzanych wśród lokalnego społeczeństwa, opracowano modele, przy pomocy których usiłowano ustalić przyczynę bardzo wysokiej śmiertelności wśród dzieci do 5 roku życia.

Z badań prowadzonych na terenie Nigerii, Senegalu, Tanzanii, Zambii, RPA, Kenii, Ghany, Etiopii, Demokratycznej Republiki Kongo i Burkina Faso wynika, że wśród dzieci do 5 roku życia, największą śmiertelność obserwuje się wśród noworodków. Choć zebrane dane nie pozwalają na jednoznaczne określenie przyczyny takiego stanu rzeczy, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jest to, przede wszystkim, niewłaściwa opieka nad dziećmi w okresie poporodowym, często wynikająca z braku dostępności placówek służby zdrowia, a nawet elementarnych środków higieny.

Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się jednak potwierdzić, że to właśnie warunki bytowe i brak opieki nad dziećmi nowonarodzonymi stanowią największy problem, potęgujący śmiertelność w krajach afrykańskich.

IBM: sztuczna inteligencja wykorzystana w badaniach nad śmiertelnością afrykańskich dzieci i cukrzycą typu 1
Photo by Luca Zanon on Unsplash

Cichy zabójca – cukrzyca typu 1

Z cukrzycą typu 1, zmaga się nawet 1 na 100 osób dorosłych. Jednym ze sposobów, który mógłby pomóc w ograniczeniu skutków tej wyniszczającej organizm choroby, jest jej bardzo wczesna diagnostyka. Właśnie w tym celu wykorzystano sztuczną inteligencję, przy pomocy której usiłowano odkryć powiązania między przeszło 1500 przebadanymi osobami ze Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Finlandii.

Na podstawie analizy przeciwciał, których wytworzenie świadczy o obecności choroby w organizmie, udało się ustalić, z wysokim prawdopodobieństwem (84%) możliwość zachorowania na cukrzycę typu 1 z 12-miesięcznym wyprzedzeniem.

Dogłębna analiza danych może pozwolić na precyzyjne wskazanie populacji, w których prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu 1 jest najwyższe, dzięki czemu wiadomo będzie, do których grup społecznych należy, przede wszystkim, adresować programy profilaktyczne i badania przesiewowe.

Sztuczna Inteligencja to narzędzie, które może okazać się bardzo pomocne w dalszym rozwoju medycyny, zwłaszcza na etapie bardzo wczesnej diagnostyki. Im wcześniej wykryta choroba, tym łatwiej zapobiec jej skutkom, dlatego udostępnienie tego typu, innowacyjnych narzędzi, powinno być jednym z priorytetów.