AI generated (źródło: Pixabay)
AI (źródło: Pixabay)

Jak korzystać z AI przy pisaniu prac pisemnych na studiach? SGH przekazało wytyczne

W dobie rosnącej obecności sztucznej inteligencji (AI) w każdej dziedzinie naszego życia, instytucje edukacyjne stoją przed wyzwaniem integracji tych narzędzi w sposób, który wspiera rozwój intelektualny, jednocześnie zachowując standardy etyczne i uczciwość naukową. Szkolna Główna Handlowa w Warszawie (SGH) jako jedna z czołowych uczelni w Polsce, podjęła to wyzwanie, wprowadzając konkretne zasady wykorzystania AI przez studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych przy przygotowywaniu prac pisemnych.

AI jako narzędzie, nie zastępstwo

SGH podkreśla, że chociaż technologia może znacznie ułatwić proces tworzenia tekstów, nie może ona zastąpić ludzkiej kreatywności ani umiejętności krytycznego myślenia. Narzędzia AI mogą pomóc w organizacji i przetwarzaniu informacji, ale granica ich wykorzystania musi być jasno określona.

Oto co uczelnia zaleca na różnych etapach pracy nad tekstem:

  • Opracowywanie koncepcji: student może użyć AI do pomocy w brainstormingu (burza mózgów) i szukaniu tematu, ale nie powinien pozwalać jej automatycznie kreować głównej koncepcji lub struktury pracy.
  • Zbieranie danych: AI może ułatwić wyszukiwanie słów kluczowych czy literatury, ale ostateczna zawartość pracy powinna być wynikiem własnych przemyśleń.
  • Pisanie tekstu: AI nie powinna pisać pracy za studenta — od akapitów po rozdziały. Każdy fragment musi być jego oryginalnym dziełem.
  • Redagowanie tekstu: Korzystanie ze sztucznej inteligencji do poprawy języka, stylu czy struktury tekstu jest akceptowalne, tak samo jak automatyczne tworzenie tabel czy formatowanie bibliografii.
  • Tworzenie grafik: Można użyć jej do tworzenia schematów czy wykresów z przedstawionych wytycznych, ale należy unikać tworzenia przez sztuczną inteligencję grafik przypominających fotografie czy ilustracje.
Sztuczna inteligencja (źródło: Pixabay)
Sztuczna inteligencja w pracach pisemnych (źródło: Pixabay)

Raportowanie i przejrzystość

SGH wymaga, aby studenci raportowali wykorzystanie narzędzi generatywnej AI w swoich pracach. Powinna istnieć sekcja opisująca, jak i w jakim zakresie jej użyto. Ponadto promotorzy powinni mieć możliwość wglądu do promptów (fraza, polecenie czy zapytanie) i odpowiedzi na nie, aby zapewnić przejrzystość procesu. Dodatkowo ważne jest, aby pamiętać, że cytowanie sztucznej inteligencji jako źródła informacji w pracy pisemnej jest niedozwolone. Szkoła zaleca opieranie się na tradycyjnych, weryfikowalnych źródłach, aby zachować akademicką rzetelność i wiarygodność pracy. Zarządzenie weszło w życie z dniem 24 lutego 2024 roku.

Przedstawione wytyczne mają na celu nie tylko uregulowanie korzystania z dostępnych możliwości, ale również kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego podejścia do technologii w kontekście pracy twórczej. Jak podkreśla dr hab. Tymoteusz Doligalski z SGH, nie należy tego traktować jako listy ograniczeń, ale bardziej jako wskazówki, do tego by efektywnie i mądrze korzystać z różnych opcji.