Zbadano poziom PEM w krakowskich szkołach. Wszystko w normie
fot. Pixabay

Zbadano poziom PEM w krakowskich szkołach. Wszystko w normie

Zaniepokojeni o zdrowie swoich pociech rodzice, których dzieci uczą się w krakowskich placówkach oświatowych, mogą odetchnąć z ulgą. Ich dzieciom nie zagraża żadne niebezpieczeństwo ze strony promieniowania elektromagnetycznego.

Podwyższenie norm PEM zaniepokoiło społeczeństwo

Wraz z początkiem 2020 roku, znacząco podniesiono maksymalne normy emisji promieniowania elektromagnetycznego, obowiązujące na terenie Polski. Dotychczas obowiązującą wartość – 7 V/m, zastąpiła 61 V/m, dla częstotliwości z zakresu 2-300 GHz.

Zmiana dopuszczalnych norm wymuszona została chęcią dalszego rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie całego kraju, w szczególności budową sieci 5G.

Jak zwykle, w przypadku podobnych kroków, pojawiło się sporo nieprawdziwych informacji i pogłosek, które niesłusznie zaniepokoiły wielu mieszkańców Polski. Przykładem tego może być uchwała podjęta przez kraśnickich radnych, zakazująca używania sieci WiFi na terenie szkół (błyskawicznie uchylona).

Zaniepokojenie wyrazili również mieszkańcy Krakowa, których dzieci uczęszczają do miejskich placówek oświatowych. By wyjaśnić sytuację, pracownicy Urzędu Miasta Krakowa zlecili przeprowadzenie badań w wybranych szkołach.

Wszystko pod kontrolą

Do zbadania natężenia promieniowania wykorzystano stację monitorowania pól elektromagnetycznych Narda AMS-8061, obsługiwaną przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej. Pomiary prowadzono w najbardziej narażonym na promieniowanie obszarze danej szkoły, przez okres co najmniej trzech miesięcy.

Obserwacje odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 43 oraz Przedszkola Samorządowego nr 150. Badania kontynuowane są w Samorządowym Przedszkolu nr 175, a w najbliższym czasie przeprowadzone zostaną w XXX Liceum Ogólnokształcącym.

Portal Kraków.pl informuje, iż zarejestrowane wyniki bardzo rzadko przekraczały poziom 1 V/m. W praktyce oznacza to, że obecnie występujące promieniowanie jest siedmiokrotnie niższe od uprzednio obowiązujących norm granicznych.

Badania przeprowadzone na terenie krakowskich szkół wskazują jednoznacznie – promieniowanie elektromagnetyczne, na obecnym poziomie, nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Uwaga rodziców powinna skupić się na innych, znacznie bardziej prawdopodobnych zagrożeniach czyhających na ich dzieci. Tych, w życiu codziennym, z pewnością nie brakuje.