Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja

ChatGPT-4 pomocny w diagnozowaniu skomplikowanych przypadków medycznych

Kiedy myślimy o sztucznej inteligencji, często wyobrażamy sobie zaawansowane algorytmy pracujące nad skomplikowanymi problemami w niewyobrażalnej dla ludzi prędkości. Ale czy AI może pomóc w diagnozowaniu trudnych przypadków medycznych? Najnowsze badania wskazują, że tak.

ChatGPT-4: potężne narzędzie diagnostyczne

Generatywna AI to typ sztucznej inteligencji, który korzysta ze wzorców i informacji, na których została przeszkolona, aby tworzyć nowe treści. Chatboty natomiast to jedne z najbardziej znanych jej przykładów, które korzystają z gałęzi znanej jako przetwarzanie języka naturalnego (NLP), umożliwiającej komputerom zrozumienie, interpretację i generowanie języka podobnego do tego, jakim posługują się ludzie.

Zespół badawczy z Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) przeprowadził eksperyment, podczas którego testował zdolności diagnostyczne ChatGPT-4. Zastosowano tu 70 skomplikowanych klinicznych przypadków, z których zidentyfikował prawie 40%, a nawet postawił finalną diagnozę. Co więcej, w 64% przypadkach, poprawna diagnoza znalazła się na liście tych potencjalnych przedstawionych przez AI.

Badacze w ten sposób chcieli sprawdzić, czy model generatywny może „myśleć” jak lekarz. Jak się okazuje, radzi sobie naprawdę dobrze. Do oceny umiejętności diagnostycznych wykorzystano zestaw naprawdę skomplikowanych i trudnych przypadków pacjentów.

Chat GPT-4 (źródło: openai.com)
ChatGPT-4 (źródło: openai.com)

AI wspomaga lekarzy, ale nie zastępuje ich

Pomimo obiecujących wyników, naukowcy podkreślają, że dalsze badania są konieczne, aby zrozumieć optymalne zastosowania, korzyści i ograniczenia AI w medycynie. Zdaniem Zahir Kanjee, lekarza w BIDMC i pierwszego autora badania, chatboty nie są w stanie w pełni zastąpić bogatej wiedzy i doświadczenia profesjonalnego personelu medycznego. Niemniej jednak dodaje on, że AI może być wykorzystane jako obiecujące uzupełnienie ludzkiego procesu diagnozy.

Kanjee podkreśla również, że AI ma zdolność wspierania lekarzy w zrozumieniu złożonych danych medycznych, co pozwala na rozszerzenie lub zaostrzenie diagnostycznego myślenia. Jednak finalnie to specjalista zauważa potrzebę dalszych badań.

Wydaje się, że ChatGPT-4 ma coraz większy potencjał, aby zrewolucjonizować proces opieki zdrowotnej. W miarę jak technologia się rozwija, staje się nie tylko narzędziem do analizy danych, ale także aktywnym uczestnikiem całego procesu diagnozowania pacjenta. Jednak, jak zawsze w przypadku nowych technologii, konieczne są dalsze badania.