Stressonika (źródło: stressonika.pl)
Stressonika (źródło: stressonika.pl)

Polska firma wykorzysta wirtualną rzeczywistość do walki z wypaleniem zawodowym

W obliczu rosnących wyzwań zawodowych, wypalenie zawodowe staje się coraz bardziej powszechne. Jednakże najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii mogą oferować skuteczne narzędzia w walce z tym zjawiskiem. Jednym z nich jest rozwiązanie oparte na technologii wirtualnej rzeczywistości (VR), które ma na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu i promowanie zdrowia psychicznego.

CleverPoint – inicjator zmiany

Początki Stressoniki sięgają polskiego startupu CleverPoint, specjalizującego się w technologiach deep tech (czyli chronionych, przełomowych, unikatowych i trudnych do odtworzenia) i health tech. Kluczowym produktem firmy jest urządzenie CleverPoint VR, które rejestruje aktywność serca i mózgu, ruchy mięśni oczu oraz inne parametry fizjologiczne podczas krótkich testów w środowisku wirtualnej rzeczywistości.

Po zakończeniu serii testów, trwających około 25 minut, system generuje szczegółowy raport, zawierający 30 wskaźników. Określają one między innymi poziom tolerancji stresu użytkownika, potencjalne ryzyko wypalenia zawodowego oraz zdolności do relaksacji i regeneracji.

Jak działa Stressonika?

Stressonika wykorzystuje specjalnie opracowane algorytmy, które analizują utrzymywanie koncentracji, wpływ stresu oraz poziom wyczerpania mechanizmów regulujących układ krwionośny. Co ważne, technologia ta identyfikuje aż dziewięć różnych jego stanów funkcjonalnych, od stanu pełnego odpoczynku po zmęczenie, co pozwala na analizę stanu zdrowia i dobrostanu psychicznego.

Program koncentruje się na indywidualnych cechach fizjologicznych, dając użytkownikom możliwość lepszego zrozumienia własnej podatności na wypalenie zawodowe, reakcji na stres, a także umiejętności regeneracji. Narzędzie to nie tylko wspiera indywidualny rozwój, ale również pomaga w budowaniu empatii i inteligencji emocjonalnej w zespołach pracowniczych.

Proces badania obejmuje trzy kroki. Pierwszy to badanie VR, podczas którego w ciągu 20-25 minut analizowana jest efektywność pracy serca i mózgu. Następnie, po jego zakończeniu, system tworzy szczegółowy raport, który uwzględnia mocne i słabe strony, potencjalne ryzyko wypalenia, a także zdolność do radzenia sobie ze stresem. Ostatnim krokiem jest konsultacja z certyfikowanym specjalistą, który pomaga w interpretacji wyników i doradza w kwestiach stylu pracy.

Stressonika omawianie wyników badania VR (źródło: stressonika.pl)
Stressonika omawianie wyników badania VR (źródło: stressonika.pl)

Zastosowanie

Wykorzystanie technologii VR w Stressonice pozwala na stworzenie kontrolowanego i powtarzalnego środowiska badawczego. Zanurzenie w wirtualnej rzeczywistości eliminuje zewnętrzne zakłócenia i pozwala na rejestrowanie autentycznych reakcji fizjologicznych. Opracowany system może znaleźć zastosowanie w różnych branżach, pomagając w ocenie odporności na stres, integracji zespołów i rozwoju inteligencji emocjonalnej. Technologia ta wspiera nie tylko menedżerów i specjalistów, ale również może być wykorzystywana przez całe zespoły.