ciężarówka (źródło; Pixabay)
ciężarówka (źródło; Pixabay)

Ta technologia może zbierać dwutlenek węgla z rury wydechowej ciężarówki

W dzisiejszych czasach, gdy zmiany klimatyczne stanowią poważne wyzwanie, innowacje technologiczne stają się kluczowe w walce z emisją gazów cieplarnianych. Jedną z nich jest nowa technologia opracowana przez Qaptis, spółkę wydzieloną z EPFL (uczelni technicznej w Lozannie), która ma potencjał do drastycznego zmniejszenia emisji CO2 przez ciężarówki, nawet o 90%. Prototyp został zainstalowany u przewoźnika towarowego z siedzibą w Tolochenaz, w celu lokalnych testów.

Dwutlenek węgla w transporcie

Rocznie, ciężarówki przewożące towary w Szwajcarii emitują ponad milion ton dwutlenku węgla. Pomimo wzrostu udziału ciężarówek elektrycznych, w pierwszym kwartale 2023 roku, w Unii Europejskiej zarejestrowano zaledwie 600 takich ciężarówek, ważących co najmniej 16 ton, w porównaniu do 86455 z silnikami spalinowymi.

Firma Qaptis ma misję zredukowania śladu węglowego tych tradycyjnych ciężarówek dzięki swojemu nowemu systemowi dekarbonizacji, który zbiera dwutlenek węgla z rury wydechowej przy jak najmniejszym wykorzystaniu energii zewnętrznej. Po zebraniu, jest on schładzany i oddzielany od innych gazów (azotu i tlenu) poprzez przepuszczenie mieszaniny przez adsorbent w postaci proszku.

W późniejszym czasie absorbent ma zostać zastąpiony proszkiem metaloorganicznym, czyli takim, w którego cząsteczkach występuje co najmniej jedno bezpośrednie wiązanie między atomami węgla i metalu. Następnie jest podgrzewany ciepłem silnika spalinowego. Powoduje to uwolnienie CO2, który szybkoobrotowe turbosprężarki sprężają do postaci cieczy, dzięki czemu zajmuje mniejszą objętość.

Ciekły dwutlenek węgla będzie przechowywany w zbiorniku za kabiną i będzie można go spuścić, gdy ciężarówka powróci do terminalu towarowego. W późniejszym czasie firma planuje opracować również system odzysku, który umożliwi kierowcom opróżnianie zbiorników na stacjach benzynowych, dzięki czemu jej technologia będzie mogła być szerzej stosowana.

Docelowo, Qaptis chce stworzyć też takie urządzenia, które będzie można zainstalować bezpośrednio w ciężarówkach. Kluczowa technologia systemu została opracowana w Laboratorium Inżynierii Procesów Przemysłowych i Systemów Energetycznych EPFL.

Dwutlenek węgla (źródło: Pixabay)
Dwutlenek węgla (źródło: Pixabay)

Ku osiągnięciu celu „Netto Zero”

Zgodnie z zaleceniami Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC), aby osiągnąć cel „Net zero guidelines” do 2050 roku (redukcję pośrednich emisji gazów cieplarnianych od dostawców po użytkowników końcowych) konieczne jest nie tylko zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ale także usunięcie miliardów ton CO2 z atmosfery.

Opisana technologia może znacząco przyczynić się do jego osiągnięcia, początkowo koncentrując się na lokalnych przewoźnikach towarowych, a w przyszłości rozszerzyć działanie o inne rodzaje pojazdów, w tym statki.