GreenWay ładowarka
(źródło: GreenWay Polska)

Zmiany cen ładowarek GreenWay. Będzie drożej, ale jest też dobra wiadomość

Koszty codziennego użytkowania samochodów elektrycznych są stosunkowo niskie w przypadku ładowania go we własnym domu. Czasami zachodzi jednak pilna potrzeba podładowania pojazdu za pomocą miejskiej ładowarki. Te są już nieco droższe, a stacje ładowania GreenWay staną się jeszcze droższe w użytkowaniu. Jest w tym wszystkim jednak dobra wiadomość – wkrótce może pojawić się więcej szybkich ładowarek.

Podwyżki cen w ładowarkach GreenWay

Sieć ładowarek do samochodów elektrycznych GreenWay ogłosiła swój najnowszy cennik, który będzie obowiązywał przez najbliższe miesiące. Stawki za ładowanie pojazdów, niestety, pójdą w górę. Jest to zmiana związana z nieustannie rosnącymi cenami prądu oraz rosnącym zapotrzebowaniem na szybkie ładowarki miejskie.

By jednak mieć pełniejszy obraz na zmianę w cenach, przyjrzyjmy się najpierw dotychczasowemu cennikowi, obowiązującemu od 1 lutego do 31 marca 2022 roku.

GreenWay cennik luty 2022
(źródło: GreenWay Polska)

Jak można zauważyć powyżej, ceny są dość zróżnicowane i zależą, przede wszystkim, od posiadanego przez nas abonamentu. Cena ładowania jednorazowego odnosi się do użytkowników niezarejestrowanych, natomiast Plan standardowy ENERGIA STANDARD to stawka dla posiadaczy konta w usłudze GreenWay, którzy nie wykupili abonamentu.

W cenniku widnieją również dwa Plany korzystnych cen – ENERGIA MAX oraz ENERGIA PLUS, które różnią się wysokością miesięcznej opłaty, stawkami za kWh oraz ilością minut bez dodatkowej opłaty za czas korzystania z ładowarki.

Spójrzmy teraz na nowy cennik, który wejdzie w życie od przyszłego miesiąca.

GreenWay cennik kwiecień 2022
(źródło: GreenWay Polska)

Jak można zauważyć, ceny korzystania z ładowarek zostały zauważalnie podniesione. Poza wysokością stawek, w oczy rzuca się jedna zmiana – uproszczenie przedziałów prędkości ładowania.

Dotychczas ładowanie prądem przemiennym oraz ładowanie prądem stałym do 25 kW było połączone w jedną kategorię cenową, następne zaś stanowiły ładowarki z prądem stałym od 25 do 70 kW, od 70 do 140 kW oraz powyżej 140 kW. W przypadku nowego cennika mamy do czynienia wyłącznie z trzema programi – AC, DC do 100 kW oraz DC powyżej 100 kW.

Jest to zmiana związana z inną decyzją firmy – według informacji sprzed dwóch miesięcy, GreenWay ma zamiar wycofać się ze stawiania wolnych ładowarek. Dzięki stosownym zmianom w cenniku, nowość może bez problemu zostać wdrożona w życie, a dostawca może z łatwością rozpocząć stawianie nowych, szybkich punktów ładowania i wymianę części starych, oferujących niską moc.

GreenWay postanowił ustandaryzować również czas bez opłaty za minuty oraz stawkę po przekroczeniu tego czasu. Od teraz wszyscy, niezależnie od posiadania konta lub abonamentu w usłudze będą mogli korzystać z ładowarek nieco taniej przez pierwsze 180 minut w przypadku ładowania złączem AC oraz 60 minut przy ładowaniu złączem DC. Po przekroczeniu tego czasu będzie naliczana opłata w wysokości 0,34 zł za minutę sesji.

Zmiana ta z pewnością nie spodoba się posiadaczom planów abonamentowych, którzy będą zmuszeni płacić za usługę zauważalnie więcej, natomiast ich „pakietowy” czas ładowania uległ skróceniu do wartości dla użytkowników bez abonamentu.

Skróceniu uległo również okienko czasowe w których stawka za minutę nie obowiązywała. Obecnie są to godziny 20:00 – 8:00, zaś po wejściu w życie nowego cennika, GreenWay skróci ten okres do godzin 21:00 – 7:00. Z dodatkowych opłat zostaną jednak wyłączone wybrane stacje Partnerskie stosujące taki sam cennik, jak stacje własne GreenWay.

Wszystkie informacje na temat obowiązujących i nowych cen w ładowarkach można znaleźć na stronie GreenWay.