Inteligentne miasta to przyszłość ludzkości

Inteligentne miasta to przyszłość ludzkości

Inteligentne miasta – gdy gdzieniegdzie w mediach pojawia się to hasło, myślimy najczęściej o tablicach z rozkładem jazdy autobusów miejskich czy skomunikowanym systemie parkowania. Wkrótce nasze wyobrażenie o inteligentnych technologiach w przestrzeni miejskiej może się znacząco zmienić.

IoT do walki z przeludnieniem

Jak informują naukowcy, obecnie ponad 4 miliardy ludzi zamieszkuje w ośrodkach miejskich. W ciągu najbliższych 30 lat ta liczba zwiększy się o kolejne 2,5 miliarda. Biorąc pod uwagę tak szybki przyrost naturalny, współczesne miasta mogłyby okazać się niemożliwe do zarządzania. Jak przełożyłoby się to na praktykę? Skutki byłyby opłakane. Lawinowy wzrost przestępczości, zwłaszcza tej przeciwko mieniu, wszechobecne utrudnienia w poruszaniu się wywołane ulicznymi zatorami, problemy zdrowia publicznego, zwłaszcza z szybko rozprzestrzeniającymi się chorobami zakaźnymi czy w końcu niewydajna gospodarka komunalna, przez co takie miasto dosłownie utonęłoby w śmieciach. Już dzisiaj jasne jest, że bez urządzeń internetu rzeczy i doskonale rozwiniętej komunikacji między nimi, czekają nas bardzo duże problemy.

Kluczowe kierunki rozwoju

To, w jakim kierunku, w ciągu najbliższych lat, będą rozwijały się inteligentne miasta, na ciekawej infografice przedstawili specjaliści z Raconteur. Zagadnieniami, którym zostanie poświęcone najwięcej czasu i możliwości produkcyjnych są bezpieczeństwo publiczne, transport, zdrowie i ochrona środowiska.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego najważniejszym zadaniem urządzeń IoT jest poprawienie szybkości reagowania na sytuacje niepożądane. Koncepcję przykładowego rozwiązania opracowano na przykładzie brazylijskiego Rio de Janeiro i koniecznością częstych interwencji policji związanych z porachunkami lokalnych mafii i gangów. Sieć inteligentnych czujników i kamer, rozmieszczonych w okrytych złą sławą częściach miasta mogłaby np. wykrywać odgłosy strzelaniny, przez co czas dotarcia patrolu na miejsce, w którym potrzebna jest interwencja skróciłby się znacząco. Możliwość ucięcia zamieszek w ich zarodku z pewnością przyczyniłaby się do ochrony chociaż części potencjalnych ofiar strzelanin.

Transport, zgodnie z raportem, wymaga usprawnienia w dwóch zasadniczych kwestiach: komunikacji publicznej i miejsc parkingowych. Organizacja inteligentnych parkingów mogłaby sprawić, że dany kierowca skieruje się od razu tam, gdzie czeka na niego wolne miejsce – bardzo przydatne rozwiązanie zwłaszcza w zatłoczonych centrach miast. Jeżeli zaś mowa o problemie komunikacji publicznej i jej punktualności, ten jest stary jak ona sama. Jak pokazuje rzeczywistość, inteligentne technologie przegrywają starcie z miejskim ruchem drogowym, jednak dzięki nim, można sprawdzić, w którym dokładnie miejscu znajduje się dany autobus i spróbować oszacować, ile czasu zajmie mu dotarcie do wybranego przystanku. To rozwiązanie mogłoby ograniczyć czas, jaki pasażerowie spędzają na czekaniu na autobus.

Wyzwania stojące przed internetem rzeczy, w który zostaną wyposażone inteligentne miasta, w zakresie poprawy zdrowia publicznego, są bardzo ambitne, choć możliwe do zrealizowania. O tym, jak IoT pomaga w walce z zanieczyszczonym powietrzem, my, Polacy, wiemy jak prawdopodobnie nikt inny. Sieć czujników w największych miastach informuje nas, czy w danym dniu można bezpiecznie wyjść na zewnątrz, co ogranicza naszą ekspozycję na niekorzystne czynniki. Dodatkowo wyobraźmy sobie, że udałoby się opracować czujniki potrafiące identyfikować obecność, dla przykładu, koronawirusa, w powietrzu i dostajemy jasny, prosty wniosek: warto inwestować w internet rzeczy.

Ochrona środowiska może być realizowana, na przykład, poprzez urządzenia w inteligentnych budynkach. Dzięki nim możliwe jest ograniczenie nadmiernego zużycia wody w skali nawet do 80 litrów na osobę dziennie. Warto z tego skorzystać i to jak najszybciej!

inteligentne miasta infografika

Nad czym obecnie pracujemy?

Raport opublikowany na łamach Visual Capitalist wskazuje również urządzenia IoT z kategorii inteligentne miasta, które w najbliższym czasie będą rozwijane najbardziej intensywnie. Mowa w nim o:

  • wyposażeniu funkcjonariuszy w urządzenia pozwalające na monitoring patrolowanej przestrzeni i podejmowanie bardziej trafnych decyzji;
  • zaprojektowaniu takiego systemu dla inteligentnych samochodów, który będzie mógł łączyć się ze wszystkim, co w pobliżu: systemem inteligentnego miasta, innymi samochodami a nawet pieszymi;
  • otwarcie systemów informacji miejskiej, zwiększające kontrolę nad pracami urzędników i jawność życia publicznego;
  • opracowaniu zasilanych energią czujników przepełnienia śmietników, celem optymalizacji odbioru śmieci;
  • usprawnieniu systemów inteligentnego miasta, zwłaszcza w kwestii monitoringu transportu i zanieczyszczenia powietrza.

Inteligentne miasta to przyszłość, która, dla naszego wspólnego dobra, powinna nadejść jak najszybciej.