Mrok ciemnoty dotarł nad Łódź. Spłonął nadajnik jednego z operatorów
fot. Pixabay

Mrok ciemnoty dotarł nad Łódź. Spłonął nadajnik jednego z operatorów

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, w niektórych europejskich krajach, między innymi Wielkiej Brytanii i Holandii, doszło do ataków na stacje bazowe operatorów, pod pretekstem walki z budową sieci 5G. Ostatnio do podobnego incydentu doszło w Polsce.

5G czy nie – to nie jest istotne

Kiedy końcem ubiegłego roku usiłowano, przy pomocy szlifierki akumulatorowej, uszkodzić stację bazową należącą do sieci T-Mobile, nie zważano absolutnie na fakt, że nie ma na niej anten służących do rozgłaszania sieci 5G. Dokładnie tak samo było w Łodzi, gdzie celem stał się BTS należący do operatora sieci Play (na dzień, w którym miał miejsce incydent jedynym operatorem, który świadczy usługę dostępu do sieci 5G na terenie Łodzi jest Plus). Stacja bazowa, którą podpalono, nie działała w sieci 5G.

Operator przestrzega przed kolejnymi, podobnymi próbami

W związku z zaistniałą sytuacją, operator sieci Play wystosował oświadczenie o następującej treści:

W związku z doniesieniami o atakach na infrastrukturę telekomunikacyjną w Polsce operator sieci PLAY oświadcza, że takie czyny noszą znamiona działalności przestępczej wymierzonej w bezpieczeństwo państwa i obywateli. Operator podkreśla, że bezpieczeństwo oraz ochrona klientów i pracowników jest jego najwyższym priorytetem. Wszelkie tego rodzaju ataki są natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania na najwyższym szczeblu.

Infrastruktura telekomunikacyjna pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństwa i gospodarki. Jej znaczenie jest szczególnie istotne w sytuacjach krytycznych, takich jak stan klęski żywiołowej, czy stan epidemii, którego właśnie doświadczamy. Sprawna i wydajna infrastruktura telekomunikacyjna jest niezbędna w zgłoszeniach wypadków i wydarzeń zagrażających zdrowiu i życiu wszystkich osób znajdujących się na terytorium Polski. Ataki na nią są takim samym przestępstwem, jak niszczenie infrastruktury kolejowej (tory i trakcje) czy energetycznej (linie przesyłowe).

Operator sieci PLAY potępia podżeganie do ataków na infrastrukturę telekomunikacyjną.

5G
fot. Herald

Niestety, na tę chwilę nie dysponujemy informacjami, czy udało się ustalić sprawców dewastacji urządzeń sieciowych. Niszczenie cudzego mienia jest pospolitym wandalizmem, a biorąc pod uwagę, że sieci telekomunikacyjne są uznawane za infrastrukturę kluczową dla bezpieczeństwa państwowego, należy się spodziewać, że sprawcy będą traktowani ze szczególną surowością