Oppo dołącza do LF AI & Data Foundation, dla szybkiego i zrównoważonego rozwoju Sztucznej Inteligencji

Oppo dołącza do LF AI & Data Foundation, dla szybkiego i zrównoważonego rozwoju Sztucznej Inteligencji

Firma Oppo dołączyła do rady zarządzającej fundacji LF AI & Data Foundation, by zadbać o właściwy rozwój Sztucznej Inteligencji, a także wspomóc społeczność open source w tym zakresie.

Misja Oppo wyraża się w zdaniu Technology for mankind, Kindness for the world, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza Technologia dla ludzkości, dobroć dla świata. Sprowadza się ona do uwzględnienia, na wszystkich etapach rozwoju technologicznego, odpowiedzialności za podejmowane kroki, by nie okazały się one zgubne w drodze do celu, jakim jest zapewnienie całemu światu lepszych warunków egzystencji.

Sztuczna Inteligencja jest obszarem, który na tle moralności i odpowiedzialności, wciąż wywołuje spore kontrowersje. Wielokrotnie, o poszanowanie godności osoby ludzkiej przy pracach nad rozwojem AI, apelował papież Franciszek, również przy wsparciu technologicznych gigantów. Podobny głos, w ostatnim czasie, wybrzmiał z ust przedstawicieli Unii Europejskiej.

Wola dołączenia do LF AI & Data Foundation ze strony Oppo oznacza, że marka na poważnie traktuje przyjętą misję i chce działać, a także inspirować do takiego działania innych, by nie przyniosło to dla nikogo negatywnych konsekwencji.

Oppo w LF AI & Data Foundation – dar firmy dla społeczności open source

Jak czytamy w informacji prasowej, Oppo będzie wspierać działania dążące do szybszego wprowadzania na rynek innowacji i wdrażania technologii sztucznej inteligencji w sposób odpowiedzialny i uczciwy. W tym celu będzie wspierać społeczności open source w obszarach Sztucznej Inteligencji i analizy danych.

Ze wsparcia tak wielkiego gracza cieszą się zarządzający fundacją, czemu skądinąd wcale się nie dziwimy. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że istotnie, rozwój AI przyniesie wiele korzyści wszystkim zainteresowanym, a zwłaszcza nam i naszej planecie.

Z przyjemnością witamy OPPO jako głównego członka naszej rady zarządzającej. Firma będzie mieć prawo głosu we wszystkich komisjach na poziomie fundacji. Wspieramy rozwój open source i tworzenie zrównoważonego ekosystemu, dzięki czemu integracja z technologiami open source AI i analizy danych jest zarówno łatwiejsza, jak i bardziej niezawodna. Cieszymy się, że OPPO rozumie wagę tej idei i dołącza do grona najważniejszych członków, aby napędzać innowacje w społeczności i wspierać udostępniane przez nas projekty techniczne.

dr Ibrahim Haddad, Executive Director, LF AI & Data Foundation