Wirus HIV
Wirus HIV, źródło: Pixabay

Przełom w HIV? Naukowcy opracowali metodę identyfikacji najbardziej niebezpiecznych części wirusa

Ludzki wirus niedoboru odporności jest wirusem powodującym poważną i nadal nieuleczalną chorobę AIDS. Wirus HIV to retrowirus, który roznosi się między ludźmi poprzez kontakt z wydzieliną, tkankami, krwią, a także przez kontakt seksualny i okołoporodowo. Niestety, dotychczas nie wynaleziono leku na zwalczenie czy całkowite zahamowanie rozwoju wirusa niedoboru odporności oraz AIDS, jednak istnieją terapie, które dają możliwość na relatywnie normalne życie i jego wydłużenie. Naukowcy nie pozostawiają jednak tematu i wciąż poszukują możliwych rozwiązań do pokonania choroby.

Dlaczego identyfikacja niebezpiecznych cząstek jest tak ważna?

Szwedzcy naukowcy opracowali metodę, która ma na celu wyodrębnienie i zidentyfikowanie części wirusa HIV, dzięki czemu możliwe będzie zaatakowanie najbardziej niebezpiecznych fragmentów wirusa.

Wiedza na temat ruchu cząstek jest tak istotna, ponieważ możliwe jest śledzenie wzrostu wirusa oraz określenie, które cząsteczki są wirusowi najbardziej potrzebne, aby mógł się rozwijać i rosnąć. Dzięki temu możliwe będzie zablokowanie dokładnie tych części wirusa i ograniczenie jego wzrostu.

Metoda fluorescencji wirusa HIV
Wirus HIV, źródło: KTH, fot. Ilaria Testa

Na czym polega opracowana metoda?

Szwedzcy naukowcy postanowili wykorzystać już znaną technikę fluorescencji, jednak w ulepszonej formie, gdyż tradycyjna pozwala na pomiar jedynie szybkiej rotacji cząstek. Cząsteczki wirusa HIV zostały wyposażone w specjalne fluorofony, które przez włączanie i wyłączanie się, umożliwiają określanie orientacji badanej cząstki wirusa. Dlatego też nawet powolny ruch rotacyjny jest możliwy do zmierzenia i zarejestrowania.

„Wykazaliśmy, że tę metodę można wykorzystać do identyfikacji stanu dojrzewania wirusa HIV i dowiedzenia się więcej o tym, jak wirusy takie jak HIV postępują”

Ilaria Testa – badaczka Królewskiego Instytutu Technologicznego

Te przełomowe badania wykonał i opracował zespół naukowców z Królewskiego Instytutu Technologicznego zlokalizowanego w Sztokholmie. Dzięki nim z pewnością ludzki wirus niedoboru odporności zostanie poznany lepiej, a opracowana metoda może nawet otworzy drogę do odnalezienia terapii, która pozwoli całkowicie zablokować wirusa HIV u zakażonych osób.