Rehabilitacja
Rehabilitacja, źródło: Pixabay

Rehabilitacja z robotami? To możliwe!

Rehabilitacja to szereg czynności, które, po wystąpieniu urazów lub chorób, mają za zadanie wspomóc niepełnosprawną osobę w poprawie sprawności, a nawet jej całkowitym powrocie. Przyczyn rehabilitacji może być wiele, zaczynając od urazów w wypadkach samochodowych czy w sporcie, a kończąc na udarach, które zdarzają się coraz częściej, również u młodych osób.

Rehabilitacja – najważniejszy proces odzyskania sprawności

Sprzęt rehabilitacyjny jest koniecznością, aby proces dochodzenia do siebie po chorobie był skuteczny. Rehabilitacja jest procesem długotrwałym i nieustannie dąży się do jej skrócenia, przez wzgląd na coraz większą liczbę osób potrzebujących. Stąd też naukowcy, medycy, a także technolodzy poszukują nowych i skuteczniejszych urządzeń. Z uwagi na coraz częstsze wykorzystywanie robotów w codziennym życiu, w brytyjskim Sheffield zlokalizowano ośrodek rehabilitacyjny, który w swoim wyposażeniu posiada cały ich zespół!

Ośrodek STEPS w Wielkiej Brytanii zastosował terapię wspomaganą robotem, która – dzięki współpracy z Fourier Intelligence oraz Thor Assistive Technology – może pomóc w rehabilitacji kończyn po wystąpieniu udaru.

Jakie roboty wykorzystano w ośrodku STEPS?

W ośrodku STEPS zastosowano kilka różnych systemów i technologii robotycznych. Dzięki nim rehabilitacja jest łatwiejsza i skuteczniejsza. Roboty umożliwiają rehabilitację różnych części kończyn. Większość z nich pomaga w poprawie siły, szybkości oraz precyzji wykonywanych przez pacjenta ruchów.

Ośrodek został wyposażony w robota HandyRehab, który jest formą rękawicy, co pozwala na rehabilitację dłoni poprzez interaktywne ćwiczenia, pozwalające rozwinąć zanikające przez chorobę zdolności motoryczne.

W brytyjskim STEPS dostępne są również roboty pozwalające na rehabilitację stawu skokowego AnkleMotus, co może pomóc przywrócić zdolność do przemieszczania się, a także ExoMotus, czyli forma egzoszkieletu, która wspomaga pacjenta w chodzeniu poprzez wzmacnianie każdego kroku.

W STEPS dostępna jest także terapia cyfrowa MindPod Dolphin, będąca rodzajem gry, która – dzięki zestawowi ćwiczeń i czynności podpowiadanych oraz wspomaganych przez robota – pozwala na łatwiejsze i płynniejsze wykonywanie ruchów.

Ta „gra” może poprawić funkcje ruchowe, poznawcze i motoryczne nie tylko w przypadku udarów, ale również różnych rodzajów demencji i chorób neurodegeneracyjnych takich, jak choroba Alzheimera.

MindPod Dolphin składa się z kamizelki antygrawitacyjnej, która poprzez stałe monitorowanie pozwala i dostosowuje grę do ruchów i możliwości pacjenta, jednocześnie wciągając użytkownika w oceaniczne środowisko.

Mam szczerą nadzieję, że podobne rozwiązania będą stosowane również w Polsce.