sztuczna inteligencja
sztuczna inteligencja fot. Pixabay

Czy sztuczna inteligencja wpłynie na strukturę zatrudnienia w firmach?

Sztuczna inteligencja powoli przenika do praktycznie każdej dziedziny życia, a Smart Home to już raczej standard. Wpływ nowej technologii na gospodarkę staje się coraz większy. Nic więc dziwnego, że istnieją przypuszczenia, że sztuczna inteligencja zmieni także struktury firm i będzie wpływała na przyszłe miejsca pracy. Według przewidywań, wzrośnie zatrudnienie wśród młodszych pracowników, natomiast znacznie mniejszy się liczba zatrudnionych kierowników średniego szczebla.

Coraz więcej pracowników szeregowych, coraz mniej kierowników

Do przeanalizowania tego zagadnienia wykorzystano miliony ogłoszeń o pracę. W ten sposób specjaliści dokonali oceny stanu aktualnego rynku pracy – liczby obecnych pracowników i zapotrzebowanie na nowych.

Wnioski, jakie wysnuto, potwierdzają, że firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję stają się coraz bardziej ujednolicone w swej strukturze. Mają również wyższy udział pracowników na stanowiskach podstawowych i innych niż na stanowiskach kierowniczych – średniego szczebla lub wyższego. Natomiast przedsiębiorstwa mające większe zasoby finansowe, które inwestują w sztuczną inteligencję, stawiają na rozwój pracowniczy i zatrudniają coraz więcej osób z tytułem licencjata, magistra i doktora.

Sztuczna inteligencja poprawia zdolność do przewidywania i podejmowania decyzji, co daje pracownikom na poziomie podstawowym większą autonomię i zmniejsza potrzebę kadry kierowniczej średniego szczebla.

– powiedział jeden z badaczy

Niektórzy pracownicy są nie do zastąpienia

Jak się okazało, niektórzy z dotychczasowych pracowników wciąż będą nie do zastąpienia i nawet rozwój sztucznej inteligencji nie wpłynie na liczbę ich zatrudnienia. Do takich działów należy: obsługa klienta, HR oraz specjaliści w dziedzinie prawa.

Sztuczna inteligencja przynosi korzyści firmom głównie poprzez pobudzanie innowacji produktowych i zwiększanie skali firm, a nie automatyzację ludzkich zadań.

Pomimo zrealizowania tych badań, specjaliści nie są jednak w stanie do końca określić, jak przedsiębiorstwa zmienią się wraz z przyjęciem AI. Być może wpłynie ona na decyzyjność pracowników niższego stopnia, jednak trudno jest uogólnić ten temat.

Nadal jesteśmy na początku krzywej adaptacji sztucznej inteligencji i dopiero w kolejnych latach przedsiębiorstwa będą stosowały ją szerzej w swoich firmach. Być może wtedy zauważymy zmiany.