sztuczna inteligencja (źródło: Pixabay)
sztuczna inteligencja (źródło: Pixabay)

Lekarze z Dąbrowy Górniczej korzystają z pomocy sztucznej inteligencji w szybszym diagnozowaniu nowotworów

Radioterapia jest jednym z kluczowych metod leczenia nowotworów. Ostatnie lata przyniosły znaczące postępy w tej dziedzinie, głównie dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, która zmienia podejście do planowania i realizacji terapii. Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej jest jednym z pionierów wdrażania tych innowacji w Polsce, co skutkuje lepszymi wynikami leczenia i krótszym czasem oczekiwania dla pacjentów.

Jak działa sztuczna inteligencja w radioterapii?

Wprowadzenie AI do radioterapii to duży krok naprzód. Dzięki nowoczesnym systemom komputerowym, proces przygotowania planu leczenia, teraz można zrealizować w znacznie krótszym czasie. Tradycyjnie, wymagał on wielogodzinnego, manualnego konturowania guza nowotworowego i otaczających go zdrowych tkanek na obrazach z tomografii komputerowej. Obecnie można wykonać to znacznie szybciej.

Marcin Hutnik, kierownik Zakładu Radioterapii w Zagłębiowskim Centrum Onkologii, podkreśla, że jednym z kluczowych etapów jest właśnie konturowanie, które AI może przeprowadzić w kilka minut. Automatycznie analizuje ona obrazy medyczne, takie jak skany tomografii komputerowej, i pomaga wyznaczyć obszary, które wymagają napromieniowania. Dzięki temu lekarze mogą szybciej rozpocząć leczenie i zająć się większą liczbą pacjentów.

Korzyści z automatyzacji planowania

Automatyzacja planowania leczenia przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, zwiększa dokładność identyfikacji guza i okolicznych zdrowych tkanek, co jest kluczowe dla skuteczności i bezpieczeństwa terapii. Po drugie, sztuczna inteligencja uczy się z każdą analizą, co oznacza, że każdy kolejny plan leczenia może być jeszcze lepszy. Zdarzają się pewne korekty, ale konturując dane narządy ponownie, już nie popełnia tych samych błędów. To wszystko skraca oczekiwanie pacjentów na terapię i pozwala na lepsze zarządzanie zasobami szpitala.

Obecnie technologia AI jest testowana w praktyce klinicznej w Dąbrowie Górniczej, aby upewnić się, że jest całkowicie bezpieczna i efektywna. Jest to kluczowe, aby zrozumieć pełny potencjał i ograniczenia nowego narzędzia. W przyszłości, po zakończeniu wszystkich analiz, można oczekiwać, że sztuczna inteligencja stanie się standardowym elementem radioterapii w wielu centrach onkologicznych.

Warto podkreślić, że Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej nie ogranicza się tylko do wprowadzania AI. Lekarze stosują tutaj również inne zaawansowane metody leczenia, takie jak technika obrotowa czy radioterapia stereotaktyczna. Te metody, razem ze wsparciem sztucznej inteligencji, zwiększają skuteczność terapii i komfort pacjentów podczas leczenia.