AI i rynek pracy w Polsce (źródło: landing.cpl.com)
AI i rynek pracy w Polsce (źródło: landing.cpl.com)

Czego obawia się polski pracownik, obserwując rozwój sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja (AI) to technologia, która przyciąga coraz więcej uwagi, zwłaszcza w kontekście wpływu na rynek pracy. W jaki sposób polscy pracownicy i pracodawcy oceniają potencjalne skutki rozwijającej się technologii?

Wpływ AI na rynek pracy

Rozwój AI niesie ze sobą wiele możliwości, ale także wyzwań. Pracodawcy widzą potencjał w zautomatyzowaniu niektórych procesów, ale czy jesteśmy przygotowani na ewentualne zmiany na rynku pracy? Nowe technologie wprowadzają nowe standardy, dlatego kluczowe kompetencje wymagane od pracowników mogą ulec zmianie w obliczu ich rosnącego znaczenia.

Polacy zdają się być coraz bardziej zaznajomieni z tym tematem. Jak to się jednak przekłada na praktyczne umiejętności i gotowość do pracy z nowymi technologiami? Sprawdzono to w ostatnim badaniu „AI i rynek pracy w Polsce„, przygotowanym przez Cpl Poland i portale pracy Just Join IT oraz RocketJobs.pl.

W tym celu przebadano ponad 100 przedstawicieli firm oraz ponad 600 pracowników biurowych. Zapytano o zdanie nawet… chat GPT.

Komu zagraża sztuczna inteligencja?

Pracodawcy i pracownicy mają różne zdania na temat tego, które stanowiska są najbardziej narażone na automatyzację. Czy istnieją zawody całkowicie odporne na jej wpływ? Jak wynika z raportu, aż 87% ankietowanych uważa, że AI doprowadzi do stworzenia nowych zakresów obowiązków, a tym samym nowych stanowisk.

Zapewne to dlatego starają się być na bieżąco z wiedzą na temat technologii i jej rozwoju. Co ciekawe, 61% pracowników biurowych twierdzi, że przyswoiło ją na poziomie dobrym, a 17% określa go jako zaawansowany. Profesjonalistami z zakresu AI może nazwać się tylko 6% ankietowanych.

Patrząc z drugiej strony biurka, tylko 38% ocenia swoją wiedzę jako podstawową, a 53% twierdzi, że jest na poziomie dobrym. W sposób zaawansowany AI do celów zawodowych używa 8,57% respondentów.

Co trzeci pracodawca uważa, że ludzki pracownik jest nie do zastąpienia przez maszyny, jednak co czwarty wyraża obawy, gdyż nie jest pewny tego, jakie będą skutki rewolucji AI w jego firmie. Około 5% uważa, że sztuczna inteligencja zastąpi część pracowników, jednak odbędzie się to dopiero w przyszłości, a niecałe 2% uważa, że stanie się to jeszcze w tym roku. Pracownicy mają jednak nadzieję, że zmiany, które nastąpią, będą oferowały dla nich szansę (21%). 8% ogółu jest jednak przeciwnego zdania.

A gdzie jest największa obawa o utratę stanowiska? To głównie tłumaczenia i copywriting (na te zawody wskazało 80% badanych), tworzenie grafik i obsługa klienta (65%), obróbka zdjęć i analiza oraz procesowanie danych (ponad 55%), programowanie i doradztwo, np. w zakresie prawa (35%). Co ciekawe, 1,5% pytanych jest zadania, że żaden z obszarów zawodowych nie zostanie zastąpiony przez AI.

Sztuczna inteligencja - zagrozenie czy szansa (źródło: landing.cpl.com)
Sztuczna inteligencja – zagrożenie czy szansa (źródło: landing.cpl.com)

Skupmy się jednak na zasadniczym pytaniu, czy rozwój AI wpłynie znacząco na nasze wynagrodzenie? 28% zatrudnionych uważa, że niestety tak, natomiast 17% wierzy, że będzie odwrotnie. Ponad połowa jest zdania, że AI nie będzie miała żadnego wpływu na zarobki, czyli pozostaną na dotychczasowym poziomie.

Pracodawcy w większości (60%) również tak twierdzą, jednak pozostali wskazują, że sztuczna inteligencja wpłynie na zasobność portfela.

Wynagrodzenia pracowników a rozwój AI (źródło: landing.cpl.com)
Wynagrodzenia pracowników a rozwój AI (źródło: landing.cpl.com)

A czy same firmy są już gotowe na rozwój technologii i planują wprowadzić odpowiednie procedury? Jak wynika z odpowiedzi, sami jeszcze nie wiemy, czy w ogóle są one potrzebne. Na chwilę obecną, tylko co 4 przedsiębiorstwo planuje podejść do tematu w sposób kompleksowy. Polscy pracodawcy nie mają także w planach przekwalifikowania pracowników, którzy mogą zostać zastąpieni przez AI. 7% dopiero rozważa takie rozwiązania.

Czy pracownicy zastąpieni przez AI zostaną przekwalifikowani (źródło: landing.cpl.com)
Czy pracownicy zastąpieni przez AI zostaną przekwalifikowani (źródło: landing.cpl.com)

Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał do przynoszenia pozytywnych zmian w wielu obszarach, takich jak medycyna, edukacja, przemysł, transport, badania naukowe i wiele innych. Wszystkie te zmiany mają ogromny potencjał, ale również niosą ze sobą pewne ryzyka. Kluczowym elementem jest odpowiednie zarządzanie rozwojem AI, uwzględniając aspekty etyczne, bezpieczeństwo danych oraz zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy.

ChatGPT