AI, chatbot, bot, sztuczna inteligencja (źródło: Pixabay)
Bot (źródło: Pixabay)

Czy Polacy boją się sztucznej inteligencji?

Narzędzia AI są przydatne, jednak w związku z ich użytkowaniem, wiele osób zastanawia się nad bezpieczeństwem swoich danych i prywatnością. Jedna z firm przeprowadziła ankietę, która odpowiada na pytanie, czy Polacy boją się sztucznej inteligencji. Jakie uzyskała wyniki?

Rozwój AI i obawy z nią związane

Sztuczna inteligencja się rozwija, w nasze ręce trafia coraz więcej zaawansowanych narzędzi AI, które mogą ułatwić nam życie. Jednak czy tego typu twory mają jedynie pozytywny wpływ na rozwój i technologiczny świat? Niekoniecznie, bo modele używane są też do nieodpowiednich celów: tworzenia deepfake’ów, a także rozpowszechniania fałszywych informacji, które niejednokrotnie trudno jest wykryć.

Sporo osób wypróbowało już najnowsze narzędzia, choćby Barda, który już dzisiaj może wspomagać nas na terenie Polski i to w rodzimym języku. Mimo to, często pojawiają się wątpliwości, szczególnie dotyczące bezpieczeństwa, prywatności, a także możliwości niewłaściwego użycia danych, wprowadzanych do chatbotów.

Jak wynika z badań, przeprowadzonych przez firmę SOPHOS, aż 31% polskich użytkowników mediów społecznościowych wypróbowało już narzędzia AI w postaci ChatGPT czy np. DALLE2. Jednakże 67% ankietowanych, obawia się niewłaściwego wykorzystania wprowadzonych danych, zarówno przez właścicieli narzędzia, jak i przez cyberprzestępców.

Sztuczna inteligencja i Polacy - obawy wśród polskich użytkowników mediów społecznościowych (źródło: SOPHOS)
Sztuczna inteligencja i obawy z nią związane wśród polskich użytkowników mediów społecznościowych (źródło: SOPHOS)

Sztuczna inteligencja w Polsce – kto już z niej korzystał?

Spośród badanych, narzędzia AI zostały już wypróbowane przez 35% mężczyzn i 28% kobiet. Pod tym względem znacząco wyprzedzamy swoich sąsiadów, gdyż w Czechach odsetek ten wynosi około 25%. Połowa respondentów z Polski, która skorzystała z możliwości, jakie daje nam sztuczna inteligencja, znajduje się w grupie wiekowej od 18 do 24 roku życia. W grupie powyżej 55 roku życia natomiast narzędzia AI wypróbowało 13% osób.

Odsetek użytkowników mediów społecznościowych, którzy korzystali już z narzędzi AI (źródło: SOPHOS)
Odsetek użytkowników mediów społecznościowych, którzy korzystali już z narzędzi AI (źródło: SOPHOS)

Ankietowani w 38% byli posiadaczami tytułu naukowego potwierdzającego ich wyższe wykształcenie. Spośród badanych 40% osób pochodziło z największych miast Polski, a aż 54% pracuje w IT, 50% w mediach i reklamie oraz 46% w kulturze.

Choć zainteresowanie jest ogromne, to aż 67% Polaków, korzystających z mediów społecznościowych, ma obawy związane z możliwościami tej technologii. Szczególnie boją się tego osoby pracujące w administracji publicznej, jest ich aż 85%. Podobnie wypadają pracownicy opieki zdrowotnej (74%), a także szkolnictwa (74%) oraz osoby związane z finansami i bankowością (72%).

Co ciekawe, wiele osób, bo aż 37%, przekonanych do narzędzi AI twierdzi, że potrafią rozróżnić treści napisane przez człowieka od wygenerowanych dzieł sztucznej inteligencji, i przez najbliższe kilka lat nie ulegnie to zmianie. Osoby te mogą zatem być jednocześnie bardziej podatne na oszustwo.

Sztuczna inteligencja
Użytkownicy mediów społecznościowych, którzy korzystali z narzędzi AI z podziałem na grupy (źródło: SOPHOS)

Sztuczna inteligencja wcale nie jest nowością. Wiele firm, również w Polsce, wykorzystuje boty głosowe do pierwszego kontaktu z klientami. Przyznajmy wprost: większość z nich jest na tyle wyróżniająca się, że poznamy bez najmniejszego problemu, że dzwoni do nas tzw. automat. Mimo to, zdarza się, iż nie jest to takie proste. Przyznają to też ankietowani, którzy w 61% rozpoznali telefonującego bota. Szczególnie jest to trudne dla osób starszych (54%) i gorzej wykształconych (50%).