5G kluczem do popularyzacji Sztucznej Inteligencji - przykłady zastosowań według zainteresowanych korporacji

5G kluczem do popularyzacji Sztucznej Inteligencji – przykłady zastosowań według zainteresowanych korporacji

Budowa infrastruktury 5G, a co zatem idzie znaczący wzrost przepustowości i stabilności połączenia sieciowego, przy jednoczesnym spadku opóźnień, to jeden z czynników, który ma szansę otworzyć drzwi do popularyzacji Sztucznej Inteligencji w miejscach, w których ta do tej pory była raczej rzadko spotykana. Przykładów na jej zastosowanie w codziennym życiu okazuje się być zaskakująco wiele.

Sztuczna Inteligencja i 5G: nierozłączna para

By rozwiązania, w których wykorzystywana jest Sztuczna Inteligencja mogły się rozwijać, potrzebują zasilania nie tylko w wydajne podzespoły dostosowane do przetwarzania danych o nieuporządkowanej strukturze, ale również w odpowiednio wydajne połączenie sieciowe, pozwalające na szybką komunikację ze zdalnymi serwerami, zwłaszcza w wypadku sprzętów wykorzystujących rozwiązania chmurowe.

Sztuczna Inteligencja
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Na stronie internetowej Forbes opublikowany został artykuł, w którym zebrano opinię przedstawicieli największych firm zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu 5G i Sztucznej Inteligencji, odnośnie możliwego wykorzystania współpracy tych technologii. Zwrócono uwagę na wiele, czasem nieoczywistych aspektów, w których łączność 5G może być przydatna dla rozwoju Sztucznej Inteligencji. Od dość typowych zastosowań jak czujniki, detektory, analiza obrazu, po koncepcję cyfrowego człowieka.

Qualcomm: Sztuczna Inteligencja jest wszędzie

W imieniu firmy Qualcomm wypowiedział się John Smee, który stwierdził, że dla rozwoju łączności 5G Sztuczna Inteligencja jest jednym z wyższych priorytetów. Rozwiązania oparte o Sztuczną Inteligencję funkcjonują nie tylko w chmurze, ale coraz częściej na krawędzi sieci dlatego należy wyposażyć urządzenia końcowe w odpowiednie podzespoły, spełniające funkcję procesorów sieci neuronowych. SI wykorzystywana jest już teraz w aparatach naszych smartfonów, do lepszego zarządzania baterią urządzeń mobilnych a nawet w grach.

5G kluczem do popularyzacji Sztucznej Inteligencji - przykłady zastosowań według zainteresowanych korporacji
fot. Qualcomm

Ericsson Emodo: przede wszystkim czujniki

Jake Moskowitz zwraca uwagę na znaczenie, jakie 5G i Sztuczna Inteligencja ma dla rozwoju wszelkich czujników i detektorów, które dzięki zastosowaniu 5G będą mogły utrzymywać szybkie i stabilne połączenie sieciowe, a Sztuczna Inteligencja pomoże w tworzeniu dokładniejszych modeli danych, niż wykorzystując technologie konwencjonalne. Dzięki czujnikom wyposażonym w SI będziemy mogli sprawniej zarządzać danymi i szybciej reagować na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie.

Sony IMX500 przetwarzanie krawędziowe i sztuczna inteligencja
Przetwarzanie na krawędzi sieci to znaczna poprawa bezpieczeństwa danych

Verizon: cyfrowy człowiek zastąpi ludzkich doradców

Ciekawe zastosowanie dla Sztucznej Inteligencji wymyślił amerykański operator Verizon, który poinformował o zaawansowanych pracach nad koncepcją cyfrowego człowieka. Będzie to wygenerowany komputerowo obraz osoby ludzkiej, potrafiący, przy pomocy Sztucznej Inteligencji, udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przez rozmówcę, prowadzić konwersację w naturalny sposób, a nawet ekspresyjnie reagować na przebieg rozmowy, w tym odzwierciedlając mimikę ludzkiej twarzy. Zdaniem przedstawicieli Verizon, cyfrowy człowiek będzie mógł nie tylko zastąpić doradców klienta, ale stać się po prostu wirtualnym towarzyszem rozmowy.

IBM: dla ochrony życia i zdrowia ludzi

Rozwiązania, nad którymi pracuje IBM we współpracy z Samsungiem to systemy pomagające w ochronie życia i zdrowia ludzkiego, przede wszystkim dzięki zastosowaniu sieci czujników przesyłających zbierane dane do chmury, z wykorzystaniem łączności 5G. Opracowywane systemy mają, w pierwszej kolejności, trafić w ręce straży pożarnej i policji, gdzie pomogą w wykrywaniu masowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi, przede wszystkim katastrof naturalnych. W dalszej kolejności będą mogły być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie warunki egzystencji i pracy ludzi narażają ich na niebezpieczeństwo: przede wszystkim zakłady pracy z występującymi czynnikami ryzyka, takimi jak silna ekspozycja na zmienne warunki atmosferyczne, kopalnie itp.

Prawdziwy człowiek - sztuczna inteligencja
fot. Qwake

Cognizant: SI i 5G to klucz do funkcjonowania inteligentnych miast

Sztuczna inteligencja i łączność 5G w budowie inteligentnych miast są niezwykle istotne – zwrócił uwagę przedstawiciel firmy Cognizant – Bret Greenstein. Jako ilustrujący przykład podał wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w kamerach obserwujących ruch drogowy. W momencie, gdy SI wykryje, że doszło do incydentu drogowego, który może sparaliżować komunikację w danej części miasta, odpowiednie systemy powiadomią poruszające się po mieście skomunikowane samochody, dzięki czemu kierowcy będą mogli odpowiednio szybko zareagować i obrać inną drogę. Za odpowiednie szybkie przekazanie informacji do bardzo szerokiej grupy odbiorców odpowie, co oczywiste, łączność 5G – tylko ona zapewnia odpowiednią szybkość i wydajność, by cały proces przebiegał możliwie jak najsprawniej.

5G kluczem do popularyzacji Sztucznej Inteligencji - przykłady zastosowań według zainteresowanych korporacji

Imagination Technologies: 5G odciąży domowe WiFi

Rolę 5G w inteligentnych czujnikach i kamerach stosowanych do zabezpieczenia domów podkreśliła firma Imagination Technologies. Płynna transmisja obrazu z kamer monitoringu domowego to znaczące obciążenie dla domowych sieci internetowych. Wykorzystując 5G można odciążyć domową sieć z ruchu generowanego przez urządzenia Internetu Rzeczy, pozostawiając ją do dyspozycji wyłącznie domowników.

Accedian: asystenci głosowi będą działać błyskawicznie

Tom Foottit z Accedian zwrócił uwagę na jakość komunikacji z obecnymi asystentami głosowymi. W przeważającej ilości przypadków czas reakcji na wydaną komendę wynosi około kilku sekund. Dzięki rozumieniu naturalnego języka, co umożliwia Sztuczna Inteligencja, oraz łączności 5G, znacząco przyspieszającej transmisję danych, reakcje asystentów głosowych będą niemal natychmiastowe.

5G kluczem do popularyzacji Sztucznej Inteligencji - przykłady zastosowań według zainteresowanych korporacji

VoltDB: więcej danych to dokładniejsze uczenie maszynowe

Sztuczna inteligencja w czujnikach, detektorach i urządzeniach monitoringu oznacza możliwość zbierania bardzo dużych ilości danych, które mogą zostać wykorzystane w uczeniu maszynowym – twierdzi przedstawiciel VoltDB. Zebrane w ten sposób dane to szansa na przykład na to, by lepiej zarządzać inteligentnymi miastami.

Jak ilustrują powyższe przykłady, budowa sieci 5G szeroko otwiera drzwi przed rozwiązaniami opartymi na Sztucznej Inteligencji. Dzięki nim, pewnego dnia, jakość naszego życia może ulec sporej poprawie, dlatego warto trzymać kciuki za ich dynamiczny rozwój.