Azure AI (źródło: Microsoft)
Azure AI (źródło: Microsoft)

Jak sztuczna inteligencja Microsoftu pomaga ChatGPT?

Rozwój sztucznej inteligencji, pod kątem współpracy Microsoftu i Open AI, pozwolił na utworzenie sieci o wysokiej wydajności. Platforma Azure AI wprowadza coraz nowsze rozwiązania.

Jak to wszystko się zaczęło?

Firma OpenAI przed pięcioma laty zaprezentowała Microsoftowi pomysł, który miałby odświeżyć i skutecznie odmienić interakcje pomiędzy ludźmi a systemami komputerowymi. Autor ChatGPT potrzebował jednak do swojej idei zaplecza w postaci potężniej mocy obliczeniowej, którą mógłby zapewnić Microsoft.

Współpraca nawiązana w 2019 roku pomiędzy tymi firmami została przedłużona w ciągu trwającego roku, a plany na prace nad sztuczną inteligencją zostały mocno rozwinięte i poszerzone o superkomputerowe technologie platformy Azure AI. Użycie ich ma za zadanie przyspieszyć odkrycia w obrębie AI oraz dać możliwości tworzenia dużych modeli językowych.

Azure AI (źródło: Microsoft)
Azure AI (źródło: Microsoft)

Zasoby Azure AI, opracowane dla rozwoju sztucznej inteligencji i przetwarzania wewnątrz chmury, objęły tysiące procesorów graficznych NVIDIA, połączonych w wysokiej wydajności sieć. Infrastruktura, której potrzebowała firma OpenAI, a przede wszystkim jej wielkość i skala, jest największą dotychczas utworzoną siecią graficzną.

Sieć InfiniBand i jej znaczenie dla platformy Azure AI

Opracowanie tak wydajnego systemu, dedykowanego dla nowo powstających narzędzi AI, pozwoliło na uzyskanie ulepszeń oraz nowych narzędzi. Możemy to odczuć w wyszukiwarce Bing, chatbocie w Viva Sales, GitHub Copilot czy też w usłudze Azure OpenAI.

Azure AI (źródło: Microsoft)
Azure AI (źródło: Microsoft)

Kluczem przełomów dotyczących sztucznej inteligencji jest powstanie sieci InfiniBand, która wymagała nauczenia się budowy, obsługi i utrzymania wielu procesorów graficznych, zapewniając w nich jednocześnie wysoką przepustowość oraz niewielkie opóźnienia. Utworzona sieć pozwala na przyspieszenie operacji obliczeniowych allreduce, które pozwalają na proces wymiany informacji pomiędzy zainstalowanymi w systemie procesorami graficznymi. Z czasem Microsoft, wraz z partnerami, poszerzał i rozbudowywał pojemność użytych klastrów GPU, a zatem i całą sieć InfiniBand.

Rozwój sztucznej inteligencji oraz możliwości sprzętowe Microsoftu nie wyhamowują, kolejne współprace są tworzone i powstają nowe plany wykorzystania potencjału, jaki daje nam AI.