Biogazownia, źródło: Pixabay
Biogazownia, źródło: Pixabay

Nowa biogazownia w Poznaniu może zastąpić 800 ton węgla rocznie!

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu opracował i uruchomił system ciepłowniczy, który zasila biogazownia. To ekologiczne rozwiązanie jest w stanie zasilić 58 gospodarstw domowych zlokalizowanych we wsi Przybroda oraz budynki należące do uczelni.

Ekologiczne rozwiązania w produkcji ciepła i energii

Poszukiwanie rozwiązań, które mogłyby zapewnić ekologiczną energię elektryczną oraz ciepło, jest niezwykle istotne. Szczególnie teraz, w dobie odnawialnych źródeł energii i ograniczeń związanych ze spalaniem paliw kopalnych. Dlatego też sięga się po rozwiązania, które pozwalają wykorzystać na przykład energię słoneczną, wody i wiatru albo skumulowaną w odpadach, których, jak wiemy, mamy mnóstwo.

Jednym z rodzajów odpadów, które można wykorzystać do produkcji energii, jest biomasa. Przetworzenie bioodpadów może wiązać się z ich spalaniem czy kompostowaniem, ale również z wytworzeniem biogazu, który z kolei spalany jest w silniku kogeneracyjnym, dzięki czemu powstaje prąd oraz ciepło.

Jednym z takich rozwiązań może pochwalić się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który na terenie wsi Przybroda uruchomił system ciepłowniczy zasilany ekologicznym biogazem. Instalacja została wykonana na terenie gospodarstwa doświadczalnego UP w Poznaniu i jest w stanie wytworzyć tyle energii, ile zapewniłoby spalenie 800 ton węgla w ciągu roku.

Poznańska elektrownia na biopaliwo osiąga moc niemalże 500 kW energii elektrycznej oraz 560 kW energii cieplnej. Źródłem biopaliwa są odchody zwierzęce, jednak możliwe jest wykorzystanie praktycznie każdego rodzaju biomasy, z pominięciem drewna i jego odpadów. Wytworzone ciepło kierowane jest 58 indywidualnym gospodarstwom domowym oraz do budynków uniwersyteckiego gospodarstwa doświadczalnego.

Biogazownia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, źródło: UP
Biogazownia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, źródło: UP

Jak powstaje biogaz?

Biogaz powstaje z biomasy podczas beztlenowego procesu fermentacji mlekowej. Biomasa to odpady, które tworzone są w przetwórstwie rolno-spożywczym, a także osady ściekowe, gnojowica czy obornik. Zebrana biomasa umieszczana jest w fermentatorze, gdzie bez udziału światła i tlenu w temperaturze 38 do 40 stopni Celsjusza, jest rozkładana przez mikroorganizmy. Powstały gaz składa się z metanu oraz siarkowodoru.

Produkcja biogazu, źródło: Weltec-Biopower
Produkcja biogazu, źródło: Weltec-Biopower

Resztki, powstałe po fermentacji, mogą być zużyte jako nawóz, natomiast biogaz gromadzony jest w dachu zbiornika, a następnie spalany w elektrociepłowni blokowej, w silniku kogeneracyjnym, co pozwala na wytworzenie prądu i ciepła.