robot (źródło: Pixabay)
robot (źródło: Pixabay)

Co Polacy sądzą na temat robotów? Ciekawość mieszana z niepewnością

Roboty od dawna fascynują ludzkość, jednak w Polsce ta fascynacja łączy się z pewnymi obawami. Ostatnie badania przeprowadzone przez Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS i IDEAS NCBR rzucają światło na to, jak Polacy postrzegają roboty, zwłaszcza te humanoidalne, i jakie są ich odczucia wobec rosnącej robotyzacji.

Zrozumienie polskiego podejścia do robotów

Raport zatytułowany „Co Polacy myślą o robotach?” dostarcza cennych informacji o stosunku polskiego społeczeństwa do robotów. Wnioski są interesujące: z jednej strony widoczne jest zaciekawienie nowymi technologiami, z drugiej – obawy związane z ich wpływem na życie codzienne.

Ciekawym zjawiskiem jest większa nieufność młodszych pokoleń wobec robotów. Starsze osoby często postrzegają je jako ciekawostki technologiczne, nie kojarząc ich z negatywnymi scenariuszami – w przeciwieństwie do młodszych, którzy mogli być narażeni na niekorzystne przedstawianie robotów w mediach.

Polacy podkreślają potrzebę kontroli nad rozwojem robotyki. Chociaż dostrzegają potencjał w tej dziedzinie, to jednak zaznaczają, że badania nad sztuczną inteligencją powinny odbywać się pod ścisłym nadzorem — takiego zdania jest 72% kobiet i 64% mężczyzn.

Co Polacy myślą o robotach? (źródło: ideas-ncbr.pl)
Co Polacy myślą o robotach? (źródło: ideas-ncbr.pl)

Roboty w usługach i w domach

Badanie wykazało, że większość ankietowanych chce widzieć roboty w miejscach usługowych, jednak nie są gotowi, aby traktować je jako równorzędne sobie. Jednak z drugiej strony, co drugi Polak uważa, że mógłby polubić robota. Zaprzyjaźnić się z nim byłoby gotowych już tylko 18% badanych, zaś dwie na 100 osób nie wykluczają zakochania się w maszynie.

Relacje z robotem w przyszłości  (źródło: ideas-ncbr.pl)
Relacje z robotem w przyszłości (źródło: ideas-ncbr.pl)

Badani są także otwarci na wprowadzenie robotów do domów, szczególnie w kontekście edukacji dzieci czy opieki nad osobami starszymi. Wyraźna jest akceptacja maszyn o funkcjach pomocniczych i edukacyjnych.

Co Polacy myślą o robotach? (źródło: ideas-ncbr.pl)
Co Polacy wolą zatrudnić robota czy imigranta? (źródło: ideas-ncbr.pl)

Raport skupiał się na robotach fizycznych, a nie na botach czy AI spotykanych w aplikacjach. W podejściu do nich widać zróżnicowanie: niektórzy preferują kontakt z człowiekiem, inni akceptują interakcję z maszynami. Zauważalna jest tendencja do preferowania takich o wyglądzie zwierząt, co może sugerować, że ludzie chcą widzieć maszyny jako niższe w hierarchii społecznej.

Co Polacy myślą o robotach? (źródło: ideas-ncbr.pl)
Odczucia Polaków o robocie przypominającego człowieka (źródło: ideas-ncbr.pl)

Polska wciąż pozostaje poniżej średniej światowej pod względem liczby robotów na 10 tysięcy pracowników, co wskazuje na duży potencjał rozwoju w tej dziedzinie. Badanie pokazuje, że Polacy są zaciekawieni robotami, ale jednocześnie czują potrzebę ostrożności i kontroli nad ich rozwojem. Ta mieszanka ciekawości i niepewności odzwierciedla ogólny stosunek społeczeństwa do szybko rozwijających się technologii.

Co Polacy myślą o robotach? (źródło: ideas-ncbr.pl)
Odczucia Polaków o robocie przypominającego zwierzę (źródło: ideas-ncbr.pl)

Widoczne jest, że choć jesteśmy gotowi na korzystanie z dobrodziejstw robotyki, to nadal potrzebujemy czasu, aby w pełni zaakceptować jej obecność w naszym życiu codziennym.