Sztuczna inteligencja (źródło: Pixabay)
Sztuczna inteligencja (źródło: Pixabay)

Sztuczna inteligencja na Uniwersytecie Warszawskim: wytyczne i zmiany w kształceniu

W dobie dynamicznego postępu technologicznego, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji, Uniwersytet Warszawski podjął istotne kroki w kierunku integracji tych nowoczesnych narzędzi w procesie edukacyjnym. Decyzją Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia (URK) z 8 grudnia 2023 roku, wprowadzone zostały wytyczne dotyczące wykorzystania narzędzi AI w nauce i nauczaniu.

Nowe standardy w edukacji

Uchwała nr 98 URK, opublikowana w Dzienniku URK, jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata akademickiego. Prace nad nią, prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim, miały na celu wypracowanie spójnych standardów korzystania ze sztucznej inteligencji, które nie doprowadzą do przeregulowania, a jednocześnie będą odpowiadały na wyzwania współczesnej edukacji.

Inicjatywa ta jest również rezultatem aktywnego zaangażowania społeczności uczelnianej, w tym studentów. Wyraźnym tego przykładem jest uchwała Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z września 2023, która podkreślała znaczenie integracji AI w procesie kształcenia.

Sztuczna inteligencja w pracach dyplomowych i zajęciach

Centralnym punktem wytycznych URK jest regulacja wykorzystania AI w przygotowywaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych. Wymaga się, aby każde jej wykorzystanie było uzgodnione między studentem a opiekunem naukowym, a także dokładnie opisane w pracy. Ponadto, w przypadku prac i prezentacji zaliczeniowych, szczegółowe zasady powinny być przedstawione w sylabusie kursu.

URK jasno stanowi, że korzystanie z wymienionych narzędzi jest niedopuszczalne podczas egzaminów pisemnych, chyba że treść egzaminu wyraźnie tego wymaga. To ważny krok w kierunku zachowania integralności oceny wiedzy i umiejętności studentów.

Wytyczne zachęcają również rady dydaktyczne i szkoły doktorskie do przeprowadzenia dyskusji na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji. Podkreślają potrzebę indywidualnego podejścia do tematu na różnych kierunkach studiów.

Wprowadzenie tych wytycznych stanowi znaczący krok w kierunku nowoczesnej, zintegrowanej edukacji. Uniwersytet Warszawski, przez te regulacje, nie tylko reaguje na postępujące zmiany technologiczne, ale również kształtuje przyszłość akademickiego kształcenia, uwzględniając potencjał i wyzwania związane ze sztuczną inteligencją.

Przypomnijmy, że całkiem niedawno pisaliśmy o Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze, gdzie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania zaniechano tradycyjnych pisemnych prac dyplomowych na rzecz tzw. projektów licencjackich, właśnie z uwagi na postęp w technologii sztucznej inteligencji.

Pozostaje pytanie, jak inne polskie uczelnie odpowiedzą na te zmiany i jak dalej ewoluować będzie świat akademicki