Opony (źródło: Pixabay)
Opony (źródło: Pixabay)

Opony nie muszą być jedynie odpadem! Contec przetwarza zużyte ogumienie

Stare i zużyte już opony mogą być ponownie wykorzystane. Firma Contec ruszyła już z pilotażowym zakładem, który przetwarza ogumienie i pozwala dać drugie życie surowcom.

Problem zużytego ogumienia rośnie w oczach

Opony są prawdziwym problemem współczesnego świata. Stale rosnąca liczba samochodów, a co za tym idzie opon, które zużywają się w ciągu 4 do 6 lat, bezpośrednio wpływa na emisję zanieczyszczeń. Tak zużyte ogumienie w sporej części przypadków poddawane jest procesowi spalania na przykład w cementowaniach, co powoduje znaczące zanieczyszczenie powietrza.

Firma Contec zobaczyła w nich potencjał, który nie traktuje zużytych opon jako problematyczny odpad, a jako surowiec, który można powtórnie wykorzystać.

„My nie widzimy w nich śmieci, tylko surowce. Zużyte opony mogą być przetworzone na produkty, które z kolei później można użyć ponownie do np. produkcji nowych opon.”

Krzysztof Wróblewski, prezes zarządu Contec
Proces odzyskiwania stali z opon (źródło: Contec)
Proces odzyskiwania stali z opon (źródło: Contec)

Surowce i proces ich odzyskiwania z zużytych opon

Stare opony, poddane odzyskowi, pozwalają na odzyskanie takich surowców, jak stal, olej popirolityczny oraz sadza techniczna. Stal stanowi około 15% masy całej opony, a jej odzyskanie pozwala utworzyć granulat gumowy. Ten pierwszy krok jest podstawą do przeprowadzenia dalszych procesów odzysku, do których należy piroliza.

Technologia pirolizy, czyli suchej destylacji, pozwala na uzyskanie z granulatu gumowego oleju popirolitycznego oraz sadzy technicznej, które po odpowiedniemu przetworzeniu cechuje wysoka jakość. Uzyskany w procesie suchej destylacji olej zawiera ponad 50% WWA, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie w przemyśle chemicznym oraz rafineryjnym. Olej ten mógłby nawet stanowić formę oleju opałowego i napędowego w postaci SAF, czyli zrównoważonego paliwa do silników odrzutowych.

Uzyskana sadza techniczna (źródło: Contec)
Uzyskana sadza techniczna (źródło: Contec)

Drugi odzyskiwany składnik, w postaci sadzy technicznej, może swobodnie powrócić do tworzenia opon jako pigment oraz wypełnienie mieszanek gumowych, zwiększając ich wytrzymałość.

Firma Contec, na terenie Szczecina, ruszyła już z pilotażowym projektem i uruchomiła dwie linie przeprowadzające proces pirolizy. Do końca przyszłego roku przedsiębiorstwo ma zamiar powiększyć moce przerobowe prawie trzykrotnie.