Turbiny wiatrowe (źródło: Pixabay)
Turbiny wiatrowe (źródło: Pixabay)

Oto potencjał farm fotowoltaicznych i wiatrowych w Polsce

Farmy wiatrowe i słoneczne w Polsce są coraz bardziej popularne, a dowodem na to są najnowsze wyliczenia Instytutu Energetyki Odnawialnej. Potencjał OZE rośnie w oczach.

Energetyka odnawialna i jej rozwój w ostatnim roku

Świat od kilku dobrych lat przeżywa ogromne „boom” na systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii do wytwarzania prądu. Zauważono to również w Polsce, zarówno w postaci mikroinstalacji np. na dachach prywatnych domów, szkół czy firm i przedsiębiorstw, ale również w formie makroinstalacji jako farmy słoneczne lub wiatrowe.

Jak donosi Instytut Energetyki Odnawialnej, 2022 rok był rekordowym dla Polski pod względem przyrostów mocy farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych, których łączna moc osiągnęła już ponad 22 GW. To ogromne ilości energii elektrycznej, które z czasem z pewnością przyczynią się do zredukowania całkowitej emisji gazów cieplarnianych, będących jednym z czynników odpowiedzialnych za globalne ocieplenie.

Kampania PRO EKO (źródło: PGE)

PGE największym przedstawicielem farm wiatrowych w Polsce
Kampania PRO EKO (źródło: PGE)

Najnowsze dane o potencjale obiektów PV i wiatrowych w Polsce

Instytut Energetyki Odnawialnej, który zajmuje się bieżącym monitoringiem rynku odnawialnych źródeł energii, obliczył, że z końcem marca tego roku w Polsce produkcję prądu realizowało 1347 farm wiatrowych oraz 3404 fotowoltaicznych. Oznacza to, że na terenie naszego kraju działa obecnie 4751 obiektów, wykorzystujących energie odnawialne.

W danych znalazły się zarówno obiekty o mocy przewyższającej 1 MW oraz te, które zaliczane są do małych instalacji, czyli poniżej 1 MW. Farmy stanowią ponad połowę, bo aż 52%, wyprodukowanej całkowitej mocy wytwarzanej za pośrednictwem energii odnawialnej. Razem z prosumentami, czyli właścicielami zarejestrowanych instalacji OZE, obiekty te stanowią 92% mocy z OZE w Polsce.

Wiodącymi spółkami w Polsce, które podejmują się największych inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, jest PAK-Polska Czysta Energia (uzyskując moc 70 MW), Solis Bond Company (64,6 MW) oraz Better Energy (60 MW). W przypadku farm wiatrowych w naszym kraju prowadzi PGE, zapewniając ponad 770 MW, kolejno Tauron z mocą ponad 416 MW oraz Energa z 243 MW.