Inteligentny kombinezon zapewni opiekę pourazową
fot. Pixabay

Inteligentny kombinezon zapewni opiekę pourazową

Projekt inteligentnego kombinezonu, który w założeniu ma zapewnić szybką opiekę na polu bitwy, miał swój początek już w 2019 roku. Od tego czasu naukowcy pracują, aby móc oddać go do użytku. Nazwany TRAuma Care In a Rucksack (TRACIR) ma wykorzystywać zaawansowane czujniki, robotykę i sztuczną inteligencję do niemal natychmiastowego, autonomicznego leczenia rannych żołnierzy. Prace badawcze odbywają się nieprzerwanie w USA, a budżet na ich wykonanie jest spory – aż 7,2 mln dolarów. Zapewne nikt nie przypuszczał, że zapotrzebowanie na ten gadżet nastąpi tak szybko.

Inteligentny kombinezon uleczy rany

W chirurgii urazowej liczy się przede wszystkim czas — ten od powstania obrażenia do momentu rozpoczęcia jego leczenia, powinien być jak najkrótszy. Daje to wtedy większą szansę powodzenia oraz możliwość szybszego dojścia do pełni sił. Często decyduje także o życiu lub śmierci osoby poszkodowanej.

Mając na uwagę powyższe, naukowcy ze Stanów Zjednoczonych rozpoczęli pracę nad inteligentnym kombinezonem, który umożliwiałby natychmiastowe reagowanie na zadane obrażenia podczas wojny. Poszkodowany rozpocząłby proces leczenia już w momencie wsadzenia go w to smart ubranie.

Wewnątrz takiego „skafandra” znajdowałoby się mnóstwo czujników, za pomocą których szereg algorytmów komputerowych byłby w stanie ocenić stan pacjenta. Następnie inteligenty robot mógłby rozpocząć jego leczenie, na przykład poprzez podanie dożylne niezbędnych leków.

Dzięki wykorzystaniu uczenia maszynowego, TRACIR mógłby również pomóc w reanimacji, stabilizacji i leczeniu żołnierzy podczas ewakuacji z pola bitwy do odpowiednich placówek medycznych, a nawet w terenie, jeśli ewakuacja nie jest możliwa lub nie ma dostępu do lekarza.

Inteligentny kombinezon zapewni opiekę pourazową
Inteligentny kombinezon fot. cmu.edu

Jeśli chodzi o wygląd końcowy kombinezonu, osoby nad nim pracujące mają różne wizje. Ma to być na pewno autonomiczny lub prawie autonomiczny system. Nie do końca wiadomo, czy będzie to plecak zawierający nadmuchiwaną kamizelkę lub może złożone nosze, które można rzucić w kierunku rannego żołnierza.

Inteligentny kombinezon – kiedy będzie w użyciu?

Jak twierdzą naukowcy, wiele użytych tu technologii wciąż wymaga dopracowania. Muszą być na tyle precyzyjne, aby mogły wprowadzić dożylnie lek bez narażania pacjenta na dodatkowe zranienia. Dodatkową trudnością jest fakt, że działania te mają odbywać się w terenie objętym walkami zbrojnymi.

Najpewniej cały proces będzie przebiegał w kilku etapach, tak by jego użycie mogło odbywać się bezpiecznie.