Fluorescencja (źródło: Pixabay)
Fluorescencja (źródło: Pixabay)

Kolorowe zdjęcia rentgenowskie, czyli tworzenie obrazów z cienia próbki

Niemieccy naukowcy zdołali opracować kolejną metodę do tworzenia zdjęć rentgenowskich w kolorze. Uzyskiwane obrazy są ostre, a w ich tworzeniu uczestniczy płytka pokryta złotem.

Promieniowanie i fluorescencja, czyli kolorowe zdjęcia rentgenowskie

Promieniowanie takie, jak rentgenowskie, neutronowe czy gamma wykorzystywane jest do analizy materiałów, procesów przemysłowych, ale przede wszystkim stanowi podstawę niektórych dziedzin medycznych, a przede wszystkim radiologii i medycyny nuklearnej.

Fluorescencja rentgenowska stosowana jest także w sztuce, gdzie złożona jest z analizy składu chemicznego na obrazach i artefaktach, które pozwalają określać ich autentyczność. Pozwala również na przeprowadzenie analiz próbek gleby czy roślin, a także chipów komputerowych i komponentów półprzewodnikowych.

Badacze z Uniwersytetu w Getyndze opracowali zupełnie nowe podejście do uzyskiwania kolorowych obrazów rentgenowskich o dużych obszarach z pojedynczej ekspozycji, również bez konieczności regulowania i dostosowywania ostrości czy skanowania.

Jak powstaje kolorowe zdjęcie rentgenowskie? (źródło: Uniwersytet w Getyndze)
Jak powstaje kolorowe zdjęcie? (źródło: Uniwersytet w Getyndze)

Metodologia prowadzonych w Getyndze badań

Działanie nowej metody fluorescencji opiera się o system obrazowania oraz kolorową kamerę rentgenowską, pochodzącej z PNSensor w Monachium. Opracowany system obrazowania składa się z płytki pokrytej złotem, która ulokowana została pomiędzy prześwietlanym obiektem a detektorem. Takie ułożenie sprawia, że prześwietlana próbka rzuca cień. Detektor natomiast dokonuje pomiaru dotyczącego rozmieszczenia fluoryzujących atomów wewnątrz próbki, co z kolei umożliwia uruchomienie opracowanego algorytmu.

Nowy system pozwala na to, aby prześwietlany obiekt mógł być zlokalizowany w bliskiej odległości od płytki pokrytej złotem lub od detektora, dzięki czemu metoda jest praktyczniejsza w porównaniu do zastosowania tradycyjnej soczewki rentgenowskiej. Natomiast opracowany algorytm komputerowy jest w stanie utworzyć ostry i kolorowy obraz.

Naukowcy mają zamiar teraz przenieść swoją metodę w przestrzeń trójwymiarową, gdzie będą w stanie przeprowadzać obserwację próbek biologicznych w 3D.