mars
mars

Łazik Curiosity dokonał intrygującego odkrycia na Marsie

Łazik Curiosity został wysłany przez NASA na Marsa w 2012 roku. Od tego czasu niezmiennie bada Czerwoną Planetę, dostarczając coraz to nowszych informacji na jej temat. Głównym celem jego działań jest sprawdzenie tezy, dotyczącej istnienia pradawnego życia na Marsie. Ostatnio dokonał w tym temacie intrygującego odkrycia. Łazik Curiosity NASA właśnie dostarczył dowód na kluczowy składnik życia na Marsie.

Czy na Marsie istnieje życie?

Łazik Curiosity pobrał próbki w kraterze Gale, które następnie zostały poddane szczegółowej analizie. Po ich zbadaniu okazało się, że kilka z nich były bogate w pewien rodzaj węgla, który na Ziemi jest związany z procesami biologicznymi.

Węgiel organiczny jest jednym z kilku pomiarów, które pomagają nam zrozumieć, ile materiału jest dostępnego jako surowiec dla chemii prebiotyków i potencjalnie biologii. Znaleźliśmy właśnie około 273 jego części. Jest to ilość porównywalna lub nawet większa od ilości znalezionej w skałach w bardzo ubogich miejscach na Ziemi, takich jak części pustyni Atakama w Ameryce Południowej i nie tylko.

Powiedziała Jennifer Stern z NASA Goddard Space Flight Center w Greenbelt w stanie Maryland.

Węgiel organiczny jest używany przez wszystkie znane dotąd formy życia, gdyż jest podstawą cząsteczek organicznych. I choć odkrycie to nie potwierdza w pełni istnienia życia na Czerwonej Planecie, to wskazuje na to, że na Marsie istniały warunki sprzyjające jego rozwojowi.

Jak przebiega proces analizy próbek ?

Łazik Curiosity wydobył badane materiały z 3,5-miliardowych skał mułowych w miejscu starożytnego dna jeziora na Marsie. Kolejnym krokiem było dostarczenie jej do jego przyrządu Sample Analysis at Mars (SAM). Tam piec ogrzewał sproszkowaną skałę do coraz wyższych temperatur, tak aby były możliwe jakiekolwiek pomiary. Węgiel organiczny w tym etapie został przekształcony w dwutlenek węgla i została zmierzona jego ilość w skałach.

Dostarczone w ten sposób informacje zostaną przeanalizowane wraz z innymi niedawnymi odkryciami. Między innymi mowa tu o fotograficznych dowodach łazika Perseverance, z których wynika, że krater Jezero był kiedyś dużym jeziorem z dołączoną płynącą rzeką.

Być może w ten sposób będziemy o krok bliżej od zweryfikowania prawdziwości tezy dotyczącej życia na Marsie.