RSC (Źródło:ai.facebook)
RSC (Źródło:ai.facebook)

Superkomputer już działa i pracuje z AI – Meta ujawnia szczegóły Super Klastra Badawczego

Meta ukończyła pierwszy etap budowy potężnego komputera treningowego. Super Klaster ma pomóc w projektach badawczych, skupiających się na sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach w najnowszych technologiach.

Wielkie plany wymagają wielkich komputerów

Meta nie kryje się ze swoimi planami – zespoły badawcze giganta w pocie czoła pracują nad innowacyjnymi technologiami, jak blokchain, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość, uczenie maszynowe, przetwarzanie ludzkiego języka czy metody interakcji komputerów z rzeczywistością. Wszystkie te skomplikowane rozwiązania potrzebują, zarówno na etapie opracowywania, jak i wdrażania, potężnych komputerów, zdolnych do wykonywania biliardów operacji w tym samym czasie. Dlatego Meta uruchomiła super broń zdolną sprostać wymaganiom, jakie stawiają te badania przed ludźmi.

Super Klaster Badawczy RSC, o którym głośno było już od kilku miesięcy, zakończył etap 1 budowy i jest już wykorzystywany przez naukowców. Komputer pomoże w tworzeniu i trenowaniu AI potrzebnych w wyżej wymienionych technologiach.

Bo sztuczna inteligencja staje się niezbędna przy rozwiązywaniu nowych wyzwań technologicznych. Szkolenie nowych AI zaś, to zadanie wymagające niewyobrażalnych mocy obliczeniowych. Im potężniejsze komputery wykorzystane do tego zadania, tym szybsze i bardziej wydajne szkolenie, a i uczeń może rozwijać się na większych i bardziej szczegółowych materiałach edukacyjnych (czytaj zestawach danych).

Etap 1 RSC (Źródło:ai.facebook)
Etap 1 RSC (Źródło:ai.facebook)

Superkomputer niczym z klocków LEGO

Meta zbudowała RSC poprzez integrację wielu jednostek graficznych GPU w węzły obliczeniowe, które połączone są ze sobą przy pomocy wysoce wydajnych linii przesyłowych. W chwili ukończenia RSC składa się z 760 węzłów NVIDIA DGX A100, z których każdy dysponuje pamięcią obliczeniową 640 GB. Łącznie w Super Klastrze znajduje się 6080 jednostek GPU.

Każdy taki węzeł komunikuje się z pozostałymi poprzez infrastrukturę NVIDIA InfiniBand o przepustowości 1600 Gb/s. RSC ma też kilka systemów pamięci – część wyspecjalizowana w przechowywaniu, a pozostałe w jej dostarczaniu. Super komputer dysponuje zasobami pamięci liczonymi w setkach petabajtów.

Meta nie zamierza poprzestać na tym – faza druga rozbudowy RSC sprawi, że będzie on najpotężniejszym superkomputerem na świecie,  dysponującym 16 000 jednostek GPU. Więcej szczegółów o RSC i planach jakie ma Meta na przyszłość znajdziecie tutaj.